「pienentyä」のフィンランド語-英語辞書

FI

「pienentyä」英語 翻訳

FI

pienentyä [pienennyn|pienentynyt] {動詞}

volume_up
Jos kulut siirretään kuluttajien maksettavaksi, tuotot saattavat pienentyä.
To pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
Alzheimerin tauti yleistyy koko ajan ja se koskettaa yhä suurempaa määrää ihmisiä työssäkäyvien ja eläkkeellä olevien välisen suhteen pienentyessä jatkuvasti.
Alzheimer's disease is becoming increasingly widespread and affects an ever-growing number of people, especially as the ratio between the working and retired population continues to diminish.

英語での"pienentyä"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishJos kulut siirretään kuluttajien maksettavaksi, tuotot saattavat pienentyä.
To pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
FinnishEmme ole edes kirjanneet ylös sitä, ettei ravintoarvo saa pienentyä, ettei vitamiinipitoisuus saa vähentyä.
We have not even stated in the document that there must be no loss of nutritional value or loss of vitamins.
FinnishEi riitä, että sanotaan, että sen pitää pienentyä.
It is not enough to say that it should come down.
FinnishSe ei saa pienentyä.
FinnishTäksi vuodeksi ennustettu kasvu on heikkoa ja epätasaista, ja ongelmana on, että ensi vuoden ennusteiden mukaan kasvu saattaa yhä pienentyä hieman.
Predicted growth for this year will be low and uneven, and the problem is that next year forecasts are still indicating that growth could decline slightly.
FinnishMinä ymmärrän - me kaikki ymmärrämme - että kun bruttokansantulo pienenee, tuki pienenee, mutta sen prosentuaalisen osan bruttokansantulosta ei pitäisi pienentyä.
I understand - we all understand - that when GNI goes down, the contribution will go down, but it should not go down as a percentage of GNI and then go down again.
FinnishVenäjällä automarkkinat eivät ole vielä pienentyneet, mutta huomattavaa hidastumista on havaittavissa, ja myyntiluvut voivat pienentyä ensimmäisen kerran ensi vuoden alussa.
The automotive market has not yet fallen in Russia, but there is a significant slowdown in this market and it could experience the first falls at the beginning of next year.