「muokattava」のフィンランド語-英語辞書

FI

「muokattava」英語 翻訳

EN

FI muokattava
volume_up
{形容詞}

muokattava (同様に: taipuisa, taottava, mukautuva, sävyisä)

英語での"muokattava"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Finnish(EL) Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa: vakaussopimusta on muokattava.
(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
FinnishTästä syystä paketin nykyistä versiota on muokattava merkittävästi uudelleen.
For this reason, the present version of the package requires major reworking.
FinnishTämä merkitsee sitä, että laajentumisprosessi on muokattava joustavaksi ja avoimeksi.
This means that the enlargement process must take a flexible and transparent form.
FinnishMeidän on muokattava ja kehitettävä tätä aluetta ja otettava siitä vastuu.
We need to shape and develop this space and to take responsibility for it.
FinnishWTO:n on siksi muokattava rakenteitaan ja muutettava työtapaansa.
To achieve this, it will have to adapt its structures and change the way it works.
FinnishToteamusta on ehkä joskus muokattava, mutta tähän mennessä ei ole tarvinnut.
This is my observation, and maybe this may change one day, but not in the foreseeable future.
FinnishEuroopan parlamentin on valvottava ja muokattava lainsäädäntöä Euroopan tasolla.
The European Parliament must monitor legislation at European level and play a part in shaping it.
FinnishOikeudellisella alalla keskuspankin riippumattomuutta on muokattava.
In the legal field, the Central Bank's independence system must be adapted.
FinnishMeidän on hyväksyttävä globalisaatio ja muokattava sitä paremmaksi.
Our response must be to go along with globalisation and shape it better.
FinnishSen sijaan, että vääristäisimme kilpailua tuella, meidän on muokattava sääntely-ympäristöä.
Instead of distorting competition with subsidies, we must shape the regulatory environment.
FinnishVoimassaolevat toimenpiteet on pantava asianmukaisesti täytäntöön ja niitä on varmasti muokattava.
The measures in force have to be well implemented and certainly need to be redesigned.
FinnishMeidän on kuitenkin pysyttävä valppaana sekä muokattava ja pantava täytäntöön teollisuuspolitiikkaamme.
However, we must remain vigilant, and work and apply our industrial policy.
FinnishOsto- ja myyntitapahtuma on muokattava uuteen uskoon, ja siinä olemme uskoakseni hyvällä tiellä.
The shopping experience must be reshaped, and I believe we are progressing in that direction.
FinnishMeidän on muokattava taloutemme perusteellisesti uudelleen, jotta voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin.
We need a fundamental reworking of our economy to meet the challenges of the future.
FinnishOpetusta ja koulutusta on muokattava talouden tarpeisiin.
Education and training must be adapted to the needs of the economy.
FinnishJos sinun on kirjoitettava ja muokattava asiakirjoja vähintään kahdella kielellä, voit lisätä syöttökieliä.
If you need to type and edit documents in more than one language, you can add input languages.
FinnishRahastoa ympäröiviä sääntöjä on kuitenkin muokattava nykyistä joustavammiksi ja yksinkertaisemmiksi.
There is, however, a need for increased flexibility and a simplification of the rules surrounding the fund.
FinnishLyhyesti sanottuna Turkmenistanin-suhteitamme on muokattava sekä EU:n arvojen että EU:n intressien perusteella.
To conclude, our relations with Turkmenistan must be shaped as much by our values as by our interests.
FinnishOnko tekijänoikeuksia muokattava digiajan tarpeisiin?
Does copyright need to be adapted in the digital age?
FinnishKunkin jäsenvaltion on muokattava tätä strategiaa myöhemmin, ja siten se arvioidaan paikallisella tasolla.
This strategy will have to be shaped later on by each Member State and will thus be assessed at local level.