「luonnonvoima」のフィンランド語-英語辞書

FI

「luonnonvoima」英語 翻訳

「luonnonvoima」の文脈の例文を見てください。

英語での"luonnonvoima"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishOnline-toiminnan kasvu ei ole mikään luonnonvoima, joka etenee vastustamattomasti.
The increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
FinnishHurrikaanin aiheuttamat tuhot eivät ole yksinkertaisesti vain luonnonvoima, joka äkisti kohtaa ihmisiä.
The devastation caused by a hurricane is not just the result of a force of nature descending on mankind.
FinnishKun vesi tulee luoksemme tulvina, se on luonnonvoima, joka vaarantaa terveytemme, ympäristön, infrastruktuurin ja omaisuutemme.
When it comes to us in floods, water is a force of nature, endangering our health, the environment, infrastructure and our property.
FinnishAsiakirjassa todetaan myös erittäin selvästi, että globalisaatio ei ole jokin vastaansanomaton ulkoinen luonnonvoima, jota EU voi vain katsella passiivisena sivusta.
The paper also states very clearly that globalisation is not some irresistible external force of nature, with the EU as a passive bystander.

他の言葉

Finnish
  • luonnonvoima

他の解釈については、英語-日本語辞書にクリックしてください。