「laki」のフィンランド語-英語辞書

FI

「laki」英語 翻訳

volume_up
laki {名詞}
EN

FI laki
volume_up
{名詞}

1. 通常

laki (同様に: sääntö)
volume_up
law {名詞}
Laki, jota ei voi noudattaa, on aivan erityisen huono laki.
A law that is impossible to implement is a particularly bad law.
Tämä laki perustuu yhteisön tukikehykseen sisällytettyihin määräyksiin.
This law is based on the provisions included in the Community Support Framework.
EU:n lainsäädäntö on ylempänä kuin kansallinen laki, jopa perustuslaki.
European law is superior to national law, even constitutional law.
laki (同様に: peruste, periaate, perusoletus, prinsiippi)
volume_up
principle {名詞}
Perustuslaki on periaatteessa laki, jossa vahvistetaan valtion hallitusmuoto.
A constitution is, in principle, a fundamental law determining a country's form of government.
Nämä periaatteet ovat demokratia, oikeus ja laki, vapaus ja solidaarisuus heikompia kohtaan.
These principles are democracy, justice and the rule of law, freedom and solidarity with the weaker members of society.
Oikeudenmukaisuus voi olla pätevä periaate EU:ssa ainoastaan, jos laki tarjoaa kaikkialla EU:ssa täyden suojan yhteiskunnan heikoimmille.
Justice can only be a valid principle in the EU if the law, throughout Europe, accords full protection to the weakest members of society.
laki
volume_up
Act of Parliament {名詞} [イギ]
laki (同様に: seppele, kruunu, keskitie)
volume_up
crown {名詞}

2. 法律学

laki
volume_up
act {名詞}
Esimerkiksi laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta säätelee tätä asiaa.
For example, the Act on the Right to Pursue a Trade regulates such issues.
Tämä laki rikkoo Liettuan ratifioimia kansainvälisiä yleissopimuksia.
The Act violates international conventions ratified by Lithuania.
Laki valtiosta riippumattomista järjestöistä tuli voimaan 9. joulukuuta 2004.
On 9 December 2004, the Non-Governmental Organisations Act came into force.

英語での"laki"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishSe ei ole valmis laki.
The Green Paper is a discussion document, not a finished piece of legislation.
FinnishJa noin kuukausi sitten, laki läpäisi Islannin parlamentin yksimielisesti.
And just a month ago, this was passed by the Icelandic parliament unanimously.
FinnishKaikki tietävät, että Suomen ratifioima laki ei tule koskaan voimaan missään.
Everyone knows that the Constitution ratified by Finland will come into force anywhere.
FinnishKuten näette, tämä laki on paljon kattavampi kuin nyt ehdotettu eurooppalainen sääntely.
As you can see, this goes much further than the currently proposed European regulation.
FinnishUusi tiukempi korruption vastainen laki on askel oikeaan suuntaan.
The new, stricter anti-corruption legislation is a step in the right direction.
FinnishKolmanneksi laki on epädemokraattinen, koska se kylvää pelkoa kansalaisten keskuudessa.
Thirdly, it is anti-democratic because it instils fear among citizens.
FinnishArvoisa puhemies, meillä on nyt edessämme erittäin tärkeä laki.
Mr President, we have in front of us today a very important piece of legislation.
FinnishSuomen laki ei aseta rajoituksia ulkomaiselle omistukselle yrityksissä.
Finnish legislation does not impose any restrictions on foreign ownership of enterprises.
FinnishKun me huomenna äänestämme, kyseessä ei ole vain laki vaan lainsäädännön alku.
When we come to vote tomorrow, it will not so much be legislation, as the first part of legislation.
FinnishHaluaisin poistaa englanninkielisestä nimestä sanan "corner" (kulma) ja lisätä sanan "key" (laki).
In the English language I would prefer to delete ‘corner’ and insert ‘key’.
FinnishTuloksena on kuitenkin tyypillinen EU-laki: tunkeileva, määräilevä ja hyvin kallis.
However, what we have is a typical piece of EU legislation: intrusive, prescriptive, vastly expensive.
FinnishModerneinkaan laki ei kuitenkaan takaa kiireisen matkustajan päivän onnistumista.
The most modern laws are not a guarantee of success in one day in the life of a busy passenger, however.
FinnishKaikki tulomuodot ovat veronalaisia ellei laki toisin määrää.
Unless otherwise stated in legislation, all forms of income are taxable.
FinnishTämä laki säädettiin vuonna 1993, ja sitä on muutettu sen jälkeen useita kertoja, viimeksi vuonna 2003.
This Russian legislation was passed in 1993. It has since been amended several times.
FinnishLaki koskee soveltuvin osin myös irtaimen omaisuuden vaihtoa.
Where applicable, it also applies to the exchange of movable property.
FinnishVastaisuudessa laki suojelee heitä varmasti syrjinnältä.
They will definitely enjoy protection against discrimination in the future.
FinnishHaluan myös kommentoida kysymystä, onko kyseessä taannehtiva laki.
I also want to comment on the question as to whether there is to be any retroactive legislation.
FinnishTämä aihe on ajankohtaisempi kuin koskaan, kun islamin laki on leviämissä eri puolilla maailmaa.
With the sharia on the up in various parts of the world, this issue is more topical than ever.
FinnishHelms-Burtonin laki on huonoin ajateltavissa oleva esimerkki siitä, minkälaiseksi käsitämme vuoropuhelun.
The Helms-Burton affair is an extremely negative example of what dialogue can entail.
FinnishKuten komissaari sanoi, tämä laki on tosiaan hyvin vanha.
As the Commissioner said, it is true that this is very old legislation.