「laitteet」のフィンランド語-英語辞書

FI

「laitteet」英語 翻訳

FI laitteet
volume_up
{複数形}

laitteet (同様に: kojeet)
Kirjoita hakuruutuun Laitteet, valitse Asetukset ja valitse sitten Laitteet.
Enter Devices in the search box, tap or click Settings, and then tap or click Devices.
Valitse Luotetut laitteet -kohdassa Poista kaikki tiliini liitetyt luotetut laitteet.
Under Trusted devices, tap or click Remove all the trusted devices associated with my account.
Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja laitteet > Bluetooth-laitteet.
Click Start > Control Panel > Printers and Hardware > Bluetooth Devices.
laitteet (同様に: koneet)
Kyseiset laitteet eivät ole sähkölaitteita vaan laitteita, joilla tuotetaan sähköä.
The devices in question are not electrical appliances, but rather equipment for generating electricity.
Liian monet laitteet ovat unohtuneet käyttämättöminä kaappeihin tai päätyvät laittomasti kodin roskasäiliöön.
Too many appliances either lie forgotten and unused in drawers or cupboards or end up, illegally, in the domestic waste bin.
En tue mietinnön kohtaa 16, jossa vaaditaan poistamaan markkinoilta kaikkein energiatehottomimmat laitteet.
I do not endorse section 16 of the report, which calls for the withdrawal from the market of the least energy-efficient appliances.

英語での"laitteet"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishTässä taulukossa kerrotaan laitteet, joita kukin verkkotekniikkatyyppi edellyttää.
This table shows the hardware that you need for each type of network technology.
FinnishTämän maksun tarkoituksena on rahoittaa kyseiset laitteet 90-prosenttisesti.
These charges would be used to finance the relevant installations up to 90%.
FinnishToista kohteessa -toiminnon käyttöön tarvitaan seuraavat laitteet ja ohjelmat:
Before you can use Play To, you need the following hardware and software:
FinnishEuroopassa on 26 osajärjestelmää, 58 valvontajärjestelmää ja erilaiset laitteet.
We have 26 subsystems, 58 monitoring systems, and different equipment.
FinnishLaitteet voidaan ladata samanaikaisesti, vaikka ne olisivat eri merkkisiä ja mallisia.
Even if the sets are different makes and models, they can be charged simultaneously.
FinnishTutkat, radio ja tietotekniset laitteet ovat lennonjohtajien silmät ja korvat.
Radar, radio and information technology are the eyes and ears of air traffic controllers.
FinnishJos sinulla on oikeat laitteet, voit kuunnella FM-radiota Windows Media Centerissä.
With the right equipment, you can play FM radio in Windows Media Center.
FinnishKaikki saastepäästöjen mittaukseen käytettävät laitteet on myös muutettava.
All the equipment used to measure emission of pollutants will also have to be adjusted.
FinnishLaitteet paljastavat, että valtamerien ylemmät kerrokset lämpenevät kovaa vauhtia.
These floats reveal that the upper half of the ocean is gaining heat at a substantial rate.
FinnishTämä johtuu siitä, että laitteet tuottavat värisisällön eri tavoilla.
This is because each device uses a different process to produce color content.
FinnishLeikkaussaleihin valuu jätevettä, ja niiden laitteet ovat vanhentuneita.
Operating theatres have raw sewage dripping in, and out-of-date equipment.
FinnishAuttakaamme muita 13:a hankkimaan nämä arvokkaat tekniset laitteet.
Let us help enable the other 13 to obtain these valuable technical facilities.
FinnishKun tarvittavat laitteet on hankittu, modeemi ja Internet-yhteys täytyy määrittää.
Once you have all of the equipment, you'll need to set up your modem and Internet connection.
FinnishEmme voi sallia sitä, että laitteet poistetaan EU:n markkinoilta väkisin.
We cannot allow the equipment to be forced out of the European market.
FinnishSeuraavat setelien käsittelyssä käytettävät laitteet eivät kuulu tämän testausmenetelmän piiriin:
The following banknote handling equipment is not covered by this test procedure:
FinnishKun tarvittavat laitteet on hankittu, sinun täytyy määrittää modeemi- ja Internet-yhteys.
Once you have all of the equipment, you need to set up your modem and Internet connection.
FinnishSkannauksessa käytettävät laitteet eivät nimittäin ole riittävän tarkkoja.
The fact is that the scanning equipment to be used is not accurate.
FinnishOhjain on ohjelmisto, jonka kaikki laitteet tarvitsevat toimiakseen tietokoneen kanssa.
A driver is software that every device needs to work with your PC.
FinnishKun olet hankkinut sopimuksen ja laitteet, voit muodostaa yhteyden näin:
After you get your account and hardware, here's how to connect:
FinnishTietokoneemme ja järjestelmämme tulevat olemaan yhtä alkukantaisia kuin Apollon laitteet ovat nykyisin.
Our computers, our systems will be as primitive as the Apollo's are for today.