「laajeta」のフィンランド語-英語辞書

FI

「laajeta」英語 翻訳

FI laajeta
volume_up
[laajenen|laajennat] {動詞}

1. 通常

laajeta (同様に: laajentaa, laajentua)
Jos ala aikoo laajeta, se on mahdollista ainoastaan, jos se on kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla.
If the industry is to expand it can only do so in the context of competitiveness in the world market.
Euroopan piti laajeta ja se laajenisi.
Europe had to and would expand.
Samalla näemme, että transatlanttinen kuilu on laajenemassa eikä pienenemässä.
At the same time, we see that the transatlantic gap is expanding, not narrowing.
laajeta (同様に: kasvaa, pullistua)
laajeta (同様に: laajentua)
laajeta (同様に: kiihdyttää, kiihtyä, nousta, kohota)
Kuten tällä alueella usein tapahtuu, yksi välikohtaus voi nopeasti laajeta kriisiksi.
As frequently happens in this region, one incident can quickly escalate into a crisis.
laajeta (同様に: haarautua)

2. 物理

Jos ala aikoo laajeta, se on mahdollista ainoastaan, jos se on kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla.
If the industry is to expand it can only do so in the context of competitiveness in the world market.
Euroopan piti laajeta ja se laajenisi.
Europe had to and would expand.
Samalla näemme, että transatlanttinen kuilu on laajenemassa eikä pienenemässä.
At the same time, we see that the transatlantic gap is expanding, not narrowing.

英語での"laajeta"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishKonflikti voi laajeta, emmekä tiedä, mihin asti se voi johtaa.
The conflict may get worse, and who knows what that might lead to.
FinnishKaikki tämä osoittaa, että kriisi on vaarassa laajeta Bulgariaan.
All this indicates the risk of a crisis spreading in Bulgaria.
FinnishOn totta, että Kreikan kriisi on hyvin vakava, mutta me kaikki tiedämme, että valitettavasti se voi laajeta.
It is true that the crisis in Greece is very serious, but we all well know that it may, unfortunately, spread.
FinnishKeskustelemme merkittävästä poliittisesta konfliktista, joka voi laajeta Euroopan unionin laajuiseksi kriisiksi.
We talking about a full-blooded political conflict, which could develop into a crisis for the European Union.
FinnishOlemme laadullisen hypyn edessä Sudanin konfliktin suhteen, joka uhkaa laajeta koko Afrikan sarven alueelle.
We are witnessing a radical escalation of the Sudanese conflict, which threatens to engulf the entire Horn of Africa.
FinnishToivon, että verkosto voisi laajeta edelleen.
I hope this network can grow even stronger.
FinnishOtan tämän asian esille täällä, koska työnseisaukset ja lakko asturialaisessa kaivoksessa voivat laajeta, sillä jännitys lisääntyy koko ajan.
I raise this matter here because the stoppages and strikes in the Asturian mining industry may get worse, because tension is rising.