「kurssi」のフィンランド語-英語辞書

FI

「kurssi」英語 翻訳

volume_up
kurssi {名詞}

FI kurssi
volume_up
{名詞}

Kurssi oli hyvä, mutta kurssin sisältö sinällään ei muuttanut käsitystäni maailmasta.
The course was good, but it was not the course content in itself that changed the mindset.
Tämä kurssi voidaan ehkä yhdistää osuvasti kansalaisyhteiskunnan toteuttamisen tavoitteluun.
This course probably coincides rather well with the pursuit of a civil society.
Ranskan puheenjohtajakaudella on otettu oikea kurssi.
The right course has been taken on this under the French Presidency.
kurssi (同様に: huippu, ryhmä, luokka, kategoria)
volume_up
class {名詞}
kurssi (同様に: tarkoitus, suunta)
volume_up
direction {名詞}
Onko EU:n kurssi oikea vai pitäisikö sitä muuttaa?
Do you think it's going in the right direction?
Tämä voi olla etumme mukaista tällä hetkellä, mutta on mahdollista, että tilanne muuttuu, kun hinnat jatkavat nousuaan ja dollarin kurssi muuttuu.
This may be to our advantage at the moment, but it is also possible for the tide to turn, that is to say, when prices rise further and the dollar changes direction.
kurssi (同様に: suunta, otsikko, kategoria)
volume_up
heading {名詞}
kurssi (同様に: venda, harsinta, suunta, luovi)
volume_up
tack {名詞}
Antakaa minun ottaa hiukan erilainen kurssi kuin edelliset puhujat ottivat.
Let me just take a slightly different tack to that pursued by a number of the previous speakers.
volume_up
vector {名詞}

英語での"kurssi"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishKomission jäsen Vitorinon kurssi ei tyydytä näitä vaatimuksia.
The approach proposed by Commissioner Vitorino does not meet these requirements.
FinnishSe, että euron kurssi on edelleen epävakaa, ei ole merkki yhtenäisvaluutan heikkoudesta.
The fact that the rate of the euro remains volatile is not a sign that the common currency is weak.
FinnishOn siis erityisen tärkeää säilyttää mahdollisimman suuri suoja ja siis säilyttää vihreä kurssi.
It is therefore paramount to ensure maximum possible protection and hence preserve the green tariff.
FinnishEuron kurssi on pudonnut 30 prosenttia suhteessa dollariin heinäkuun jälkeen rahoituskriisin puhjettua.
Since July, the euro has fallen by 30% in relation to the dollar after the start of the financial crisis.
FinnishTosiasiassa vihreä kurssi on tullikurssia korkeampi.
In fact, the green tariff is higher than the customs tariff.
FinnishSaksan markan kurssi on 20:nä viimeksi kuluneena vuonna vaihdellut suhteessa dollariin paljon enemmän.
In the last twenty years, the Deutschmark has experienced much more extreme variations in relation to the dollar.
FinnishMiten voimme pärjätä, jos euron kurssi on niin korkealla?
How can we do anything with the euro so high?
FinnishJotta euron kurssi olisi suhteessa dollariin yhtä alhainen, sen olisi pudottava alle 0,6 dollarin.
In order to reach such a low level in relation to the dollar, the rate of the euro would have to fall below 0.6 to the dollar.
FinnishSen vuoksi euron laskeva kurssi on vaikuttanut enemmän Irlannin kuin muiden EU:n valtioiden inflaatioon.
The falling rate of the euro has therefore had more of an impact upon Irish inflation than upon that of other EU countries.
FinnishOlemme aina olleet sitä mieltä, että ytimen tarpeiden mukaan määritelty EKP:n kurssi olisi tuhoisa reuna-alueiden kannalta.
We always said that an ECB rate determined by the needs of the core would be disastrous for the periphery.
FinnishEikä kukaan osannut aavistaa sitäkään, että dollarin ja euron kurssi laskisi esimerkiksi suhteessa zlotyyn.
Nobody anticipated either that the rate of the dollar and of the euro would fall in relation to the Polish złoty, for example.
FinnishSeitsemänneksi mihin käytännön toimiin komissio ryhtyy, jotta Kiinan valuutan kurssi saadaan asettumaan oikealle tasolle?
Seventhly, what is the Commission actually doing to induce China to allow its currency’s exchange rate to find its own level?
FinnishOmasta puolestani toivon, että euron kurssi on huomenna tai ylihuomenna jälleen vakaa, koska nyt se ei vielä ole sitä.
As far as I am concerned, I hope that the euro will stabilise again tomorrow or the day after tomorrow, because it has yet to do so.
FinnishEuron matala kurssi suhteessa dollariin johtuu siitä, että euroa käyttävissä maissa luottamus talouspolitiikkaan on heikko.
The low rate of the euro in relation to the dollar is a result of there being no confidence in the economic policy of the countries using the euro.
FinnishJos kurssi olisi pysynyt samana, energian hinta olisi 50 prosenttia korkeampi ja moni parlamentti keskustelisi hätäavusta.
If we stayed at the same exchange rate, we would have energy resources today 50% higher, and then a lot of parliaments would be discussing emergency aid.
FinnishYhdistyneen kuningaskunnan euromieliset perustelevat nyt kuitenkin euroon liittymistä sillä, että putoava punnan kurssi on meille tilaisuus liittyä euroon.
But Europhiles in the UK are now using the argument that the falling rate of the pound is an opportunity for us to join the euro.
FinnishOn tullikurssi ja vihreä kurssi, jota kutsutaan maatalouden muuntokurssiksi.
Under the current system, two tariffs co-exist to calculate customs tariffs: the customs tariffs and the green tariff or agricultural conversion rate.
FinnishMuistutan kuitenkin, että jos euro-dollaripariteetti muuttuu, jos euron kurssi toisin sanoen nousee, myös maatalousmenot kasvavat.
However, I will point out that, in the event of the euro/dollar exchange rate changing, or, to put it another way, the euro rising, expenditure in the agricultural sector will also rise.
FinnishKolmanneksi meidän on rehellisesti myönnettävä, että euron ja dollarin välinen kurssi heikentää energian hinnannousua: nousu on euroissa 160 prosenttia ja dollareissa 340 prosenttia.
Thirdly, let us be frank about the fact that the euro/dollar exchange rate is attenuating energy price rises: they are up 160% in euro, 340% in dollars.
FinnishVuosien 2007-2013 kasvunäkymät ovat vielä huolestuttavammat, koska euro muodostaa suuremman riskin Euroopan kasvulle, kun dollarin kurssi muuttuu liian edulliseksi.
The prospects for 2007-2013 are even more worrying, because the Euro will present a greater risk to European growth once the exchange rate with the dollar becomes too favourable.