「korjaaminen」のフィンランド語-英語辞書

FI

「korjaaminen」英語 翻訳

EN

FI korjaaminen
volume_up
{名詞}

korjaaminen (同様に: korjaus, lempipaikka, lomamatka, kunnostaminen)
volume_up
repair {名詞}
Lisätietoja ajurin asentamista manuaalisesti on ohjeaiheessa Ohjaimen korjaaminen tai päivittäminen.
For information about manually installing a driver, see Repair or update a driver.
Tuloksena oli riita-asia ja tuhojen korjaaminen, mikä maksoi enemmän kuin hanke.
Result: a court action and repair costs greater than the cost of the programme itself.
Ihmisen oman ruumiin korjaaminen ja sen laadun parantaminen on meistä lisäksi yksinkertaisesti kammottavaa.
We find the repair and enhancement of our physical fabric quite simply horrific.

英語での"korjaaminen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishTämän puutteen korjaaminen olisi kaikkien EU:n kansalaisten etujen mukaista.
Rectifying this shortcoming would be in the interest of all European citizens.
FinnishTämä suuntaus ei saisi levitä ja sen korjaaminen on meidän tärkein tehtävämme.
This gulf must not be allowed to get any wider; bridging it is our most important task.
FinnishOn muutakin kuin tietoliikenneyhteyksien jälleenrakentaminen ja korjaaminen.
It is not just about the rebuilding and restoration of telecommunications.
FinnishYhtä tärkeää on muistaa, että ennaltaehkäisy on tärkeämpää kuin korjaaminen.
It is equally important to note that "prevention is better than cure" .
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Ohjaimen korjaaminen tai päivittäminen.
For more information, see Update a driver for hardware that isn't working properly
FinnishKorjaaminen, varastoiminen ja uudelleen metsittäminen ovat raskasta ruumiillista työtä.
Tidying up, storage and reforestation all involve intense physical work.
FinnishTällä viikolla on harvinainen tilaisuus aloittaa näiden epäoikeudenmukaisuuksien korjaaminen.
This week, there is a rare opportunity to begin rectifying these injustices.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Ohjaimen korjaaminen tai päivittäminen.
For more help, see Update a driver for hardware that isn't working properly.
FinnishOn mainittu esimerkiksi rakennusten, alueiden ja kaupunginosien korjaaminen.
For example, the renovation of buildings and shops and certain urban areas is being mentioned.
FinnishTärkeimmät tavoitteemme olivat puutteiden korjaaminen ja moniselitteisyyksien poistaminen.
Our main objectives were to fill the gaps and to eliminate ambiguities.
FinnishMaailmantalous on vaikeuksissa, ja tilanteen korjaaminen vie hyvin kauan.
The world economy is in trouble and the cure will be very long-term.
FinnishSe onkin erittäin viisasta, sillä ongelman ehkäisy on aina parempi vaihtoehto kuin sen korjaaminen.
This is extremely wise, as prevention is always better - much better - than cure.
FinnishIhmisoikeuksien ja vapauksien suojeluun sisältyy myös menneisyyden virheiden korjaaminen.
However, protecting human rights and freedoms also includes righting the wrongs of the past.
FinnishMeidän olisi muistettava, että tuhoa on helppo aiheuttaa, mutta korjaaminen on usein mahdotonta.
We should remember that it is easy to cause damage but often impossible to reverse it.
FinnishTämän puutteen korjaaminen edellyttää kuitenkin määrätietoisuutta ja selviä säädöstekstejä.
However, there must be determination and clearly defined legislative texts to overcome this.
FinnishTiedämme, että korjaaminen maksaa huomattavasti enemmän kuin ennaltaehkäisy.
But we know that repairs cost a lot more than prevention.
FinnishTiedonpuutteen korjaaminen onnistuu vain, jos meillä on käytössämme selkeitä testitietoja.
We will only be able to eliminate this lack of knowledge if we have clear test data at our disposal.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Ohjaimen korjaaminen tai päivittäminen.
See Update a driver for hardware that isn't working properly.
FinnishEnnalta ehkäiseminen on kuin vahingon korjaaminen, ja tässä kaikessa on kyse ennalta ehkäisemisestä.
Prevention is better than cure and this is all about prevention.
FinnishLisätietoja on Microsoftin verkkosivuston sivulla Winsock2-virheiden selvittäminen ja korjaaminen.
For more info, go to How to determine and recover from Winsock2 corruption on the Microsoft website.