「käsi」のフィンランド語-英語辞書

FI

「käsi」英語 翻訳

EN
FI

käsi {名詞}

volume_up
1. 通常
Joskus parlamentissa oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee.
Sometimes in Parliament the right hand does not know what the left one is doing.
Käsi kädessä kulkevat sosiaali- ja ympäristöpolitiikka: se on tulevaisuutta.
Social and environmental policies operating hand-in-hand: that is the future.
Kuten sanottu, vakauden ja demokratian on aika kulkea käsi kädessä.
As has been said, it is time that stability and democracy went hand-in-hand.
käsi (同様に: vaakuna, haara, sanka, käsinoja, hiha, käsivarsi)
Päätän tietoisesti nostaa käteni, ja pahuksen käsi ponnahtaa pystyyn.
I decide consciously to raise my arm, and the damn thing goes up.
Tältä käsi näytti, kun hän tuli klinikalleni kolmisen kuukautta nyrjähdyksestä.
This is what her arm looked like when she came to my clinic about three months after her sprain.
Ilman sitä jättiläiseltä puuttuisi toinen käsi.
After all, without it the giant would only have one arm.
2. "korttipelissä"
Joskus parlamentissa oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee.
Sometimes in Parliament the right hand does not know what the left one is doing.
Käsi kädessä kulkevat sosiaali- ja ympäristöpolitiikka: se on tulevaisuutta.
Social and environmental policies operating hand-in-hand: that is the future.
Kuten sanottu, vakauden ja demokratian on aika kulkea käsi kädessä.
As has been said, it is time that stability and democracy went hand-in-hand.
3. "kosinnassa", 古いスタイル
käsi
volume_up
hand {名詞} [イディオム]
Joskus parlamentissa oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee.
Sometimes in Parliament the right hand does not know what the left one is doing.
Käsi kädessä kulkevat sosiaali- ja ympäristöpolitiikka: se on tulevaisuutta.
Social and environmental policies operating hand-in-hand: that is the future.
Kuten sanottu, vakauden ja demokratian on aika kulkea käsi kädessä.
As has been said, it is time that stability and democracy went hand-in-hand.

英語での"käsi"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishGöring oli Hitlerin oikea käsi toisessa maailmansodassa, hänen valittu seuraajansa.
Goering was Hitler's second in command in World War II, his designated successor.
FinnishOn erittäin tärkeää, että parlamentti ja komissio työskentelevät käsi kädessä.
It is very important for Parliament and the Commission to work side by side.
FinnishIMF: ää on ohjannut kaikissa sen toimissa näkymätön käsi, liberalistinen logiikka.
In all its operations the IMF has been guided by an invisible hand: liberalist logic.
FinnishKäsi kädessä kulkevat sosiaali- ja ympäristöpolitiikka: se on tulevaisuutta.
Social and environmental policies operating hand-in-hand: that is the future.
FinnishSanon tämän käsi sydämellä: olemme punninneet asioita erittäin huolellisesti.
I say this in all conscience: we have thought about these issues extremely carefully.
FinnishEurooppalainen assosiaatiosopimus olisi realistinen tapa ojentaa käsi Ukrainalle.
A European Association Agreement would be a realistic way of lending a hand to Ukraine.
FinnishTarttuvien tautien valvonta kulkee käsi kädessä asianmukaisen seurannan kanssa.
Control of infectious diseases goes hand in hand with proper monitoring.
FinnishLyhyesti sanottuna yksi käsi ei riitä vaan tarvitaan myös politiikan kättä.
In short, just one hand is not enough: the hand of politics is also needed.
FinnishOjennetaan vaan ystävän käsi, mutta ei omien tuottajiemme kustannuksella.
Yes, extend the hand of friendship, but not at the cost of our own producers.
FinnishVarovaisuudella ei voi korvata politiikassa rohkeutta: niiden pitää kulkea käsi kädessä.
Caution in politics is no replacement for boldness: they must go hand in hand.
FinnishTiedämme kokemuksesta, että toimiva patenttisuoja ja tutkimus kulkevat käsi kädessä.
We know from experience that effective patent protection and research go hand in hand.
FinnishMaahanmuuttopolitiikan on kuitenkin kuljettava käsi kädessä kotouttamispolitiikan kanssa.
Immigration policy, though, must go hand in hand with a policy for integration.
FinnishUskon, että alueellistaminen ja eurooppalaistaminen voivat kulkea käsi kädessä.
I believe that regionalisation and Europeanisation can go hand in hand.
FinnishKun markkinoiden näkymätön käsi saa otteen, kaikki tapahtuu "sinne päin".
When the invisible hand of the market works, everything works, more or less.
FinnishTämä kaikille yhteinen ylpeyden tunne kulkee käsi kädessä vastuuntunnon kanssa.
Our shared pride must go hand in hand with a sense of responsibility.
FinnishSuvaitsevaisuus kulkee kuitenkin käsi kädessä rajojen asettamisen ja vahvistamisen kanssa.
Tolerance, however, goes hand in hand with setting and demarcating boundaries.
FinnishStrategia, jossa kasvu ja työllisyys kulkevat käsi kädessä kantokykyisen talouden kanssa.
A strategy in which growth and employment go hand in hand with sustainable finance.
FinnishToimenpide on konkreettinen auttava käsi pienyrityksille näinä vaikeina aikoina.
This measure represents a tangible helping hand for small enterprises at this difficult time.
FinnishMeidän on varmistettava, että työväen oikeudet ja laajempi hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.
We need to ensure that labour rights and greater prosperity advance hand-in-hand.
FinnishMuutoin vaarana on epäonnistuminen, aivan kuten käsi Lissabonin strategian tapauksessa.
Otherwise, we risk facing failure, just as happened in the case of the Lisbon Strategy.