「irtisanoutuminen」のフィンランド語-英語辞書

FI

「irtisanoutuminen」英語 翻訳

FI

irtisanoutuminen {名詞}

volume_up
irtisanoutuminen
Mutta kuluneiden yhdeksän vuoden aikana meidän on täytynyt kärsiä niin kutsutuista kriiseistä, kuten Santerin komission irtisanoutuminen tai perustuslaillisen sopimuksen hylkääminen.
But, also in the past nine years, we have had to agonise over so-called crises, such as the resignation of the Santer Commission and the rejection of the Constitutional Treaty.

英語での"irtisanoutuminen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishTottelemattomuus, vastustaminen ja irtisanoutuminen EU:sta ovat kansan etujen mukainen etenemistapa.
Disobedience, opposition and rupture with the EU are the way forward which is in the people's interest.
FinnishRyhmäni katsoo näissä oloissa, että uskottavuutemme ehtona on irtisanoutuminen tästä farssista ja siten oman vastuumme kantaminen.
Under these circumstances, my group takes the view that our credibility depends on our rejecting this farce and that, consequently, we must shoulder our responsibilities.
FinnishTämä on irtisanoutuminen kansainvälisistä normeista, normeista, joihin Valko-Venäjä on sitoutunut ja joiden kunnioittamisen se on meille luvannut osana sen vuoropuhelua Euroopan unionin kanssa.
This is a departure from international standards, standards to which Belarus has committed itself and which it promises us to respect as part of its dialogue with the European Union.