「ihminen」のフィンランド語-英語辞書

FI

「ihminen」英語 翻訳

EN
EN

FI ihminen
volume_up
{名詞}

ihminen
volume_up
human {名詞}
Yksikään ihminen ei voi vaieta tästä ennenkuulumattomasta väkivallasta.
No human being can remain silent in the presence of this inconceivable violence.
Jumalan luomakunnan kruununa jokainen ihminen on ainutkertainen ja hänen arvoaan on mahdotonta laskea.
As the crowning glory of God's creation, every human being is unique and invaluable.
Toinen kysymys on seuraava: "Ihminen on asetettava etusijalle, mutta mikä on ihminen?"
The second question is as follows: 'The human being takes precedence, but what is a human being?'
ihminen
Toinen kysymys on seuraava: "Ihminen on asetettava etusijalle, mutta mikä on ihminen?"
The second question is as follows: 'The human being takes precedence, but what is a human being?'
Yksikään ihminen ei voi vaieta tästä ennenkuulumattomasta väkivallasta.
No human being can remain silent in the presence of this inconceivable violence.
Jos tämä kielletään, on ihminen tuomittu häpeään.
And not to accept this is to condemn the human being to ignominy.
ihminen (同様に: henkilö, persoona)
volume_up
person {名詞}
Joka sekunti yksi ihminen jossain päin maailmaa saa tuberkuloositartunnan.
A person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
Jokainen säädyllinen ihminen järkyttyi Kaukoidän viime viikon luonnonkatastrofista.
Every decent person was shocked by last week's natural disaster in the Far East.
Missä ihminen viettää sosiaalistumisprosessinsa tärkeimmät vuodet?
Where does a person spend the most important years of the social integration process?

英語での"ihminen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishAinakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
FinnishOlen viimeinen ihminen, joka ei kannattaisi syyllisten viemistä tuomioistuimeen.
Apart from that of course the culprits are any who are guilty of war crimes.
FinnishYhä useampi ihminen asuu tänä päivänä maassa, jota ei pidetä hänen omanaan.
More and more people worldwide are living in countries not considered their own.
FinnishIhminen jatkaa tulella leikkimistä ja elintarviketurvallisuudella temppuilemista.
Humans are continuing to play the sorcerer' s apprentice, juggling with food safety.
FinnishEi ihminen halua valita väärää rahastoa tai edes väärää salaatinkastiketta.
You don't want to pick the wrong mutual fund, or even the wrong salad dressing.
FinnishIhminen luulee, että hänen uskomuksensa heijastavat täydellisesti todellisuutta.
It means that you think that your beliefs just perfectly reflect reality.
FinnishMuutama ihminen väittää vieläkin, että Darfurissa ei ole tapahtunut kansanmurhaa.
A few people still argue that what has happened in Darfur is not genocide.
FinnishNiillä on ollut vakavia seurauksia, sillä viimeksi yksi ihminen sai surmansa.
Such protests have been serious, in the last instance resulting in a death.
FinnishOn tärkeää muistaa, että joka minuutti yksi ihminen joutuu tuliaseen uhriksi.
We must remember a significant fact: every minute somebody falls victim to a firearm.
FinnishSe, että ihminen on toisen vieraana, ei takaa hänelle oikeutta sekaantua tämän asioihin.
Being someone’s guest does not give you the right to interfere in their business.
FinnishOn käynyt selväksi, että ihminen ei pysty edelleenkään välttämään luonnonkatastrofeja.
It has become clear that mankind continues to be unable to avoid natural disasters.
FinnishKuinka moni ihminen haluaisi istua tietokoneensa ääressä ja katsella näitä lähetyksiä?
How many people will be inclined to sit at their computer and watch such broadcasts?
FinnishArvoisa puhemies, tavoitteena tulee olla, ettei kukaan ihminen vahingoitu työelämässä.
Mr President, the target must be that no people should be injured at work.
Finnish4:05 Haluan osoittaa, että kun ihminen nukkuu, tämä kapine ei mene pois päältä.
4:05 The point I'm trying to make is that when you're asleep, this thing doesn't shut down.
FinnishJokaisen talous- ja rahapoliittisen toimenpiteen yhteydessä on otettava huomioon ihminen.
The fact is that every economic and monetary policy measure must be geared to citizens.
FinnishItse asiassa ihminen on aina elänyt jatkuvassa ilmastonmuutoksessa.
After all, humankind has always been living in a time of continuous climatic change.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, 1600-luvulla ihminen hävitti drontin.
Ladies and gentlemen, in the seventeenth century, humans exterminated the dodo.
FinnishPitäkäämme huoli siitä, että vuonna 2015 yksikään ihminen ei nuku kadulla.
Let us make sure that we have put an end to rough sleeping by 2015.
FinnishSaksalaisessa sananlaskussa sanotaan: ihminen ei ole koskaan täysin oppinut.
In Germany we have a proverb which says that you live and learn.
FinnishSen maksaa aina loppukuluttaja, se eurooppalainen ihminen, joka tienaa tuhat euroa kuukaudessa.
It is always the end consumer that pays, that European earning just EUR 1 000 a month.