「en haluaisi」のフィンランド語-英語辞書

FI

「en haluaisi」英語 翻訳

EN

FI en haluaisi
volume_up
{動詞}

en haluaisi (同様に: inhota, vihata, olla ikävää, on kauheaa)
Puhun hyvin lyhyesti, koska en haluaisi millään tuottaa pettymystä herra Spencerille.
I will speak very briefly, as I would hate to disappoint Mr Spencer.
En haluaisi nimetä ketään henkilökohtaisesti, mutta vieressäni istuva mies on tehnyt valtavan työn tämän mietinnön ja tämän direktiivin eteen.
I would hate to name them individually, but the man sitting next to you has done Trojan work with regard to this report and this directive.
Arvoisa puhemies, en haluaisi puuttua asiaan, joka on selvästikin kahdenkeskinen, mutta olen varma, ettei Sindal ollut vähimmässäkään määrin kärttyisä.
Mr President, I hate to intervene on what is obviously a domestic quarrel but I am certain that Mr Sindal was not in the slightest petulant.

"en haluaisi"に類似した翻訳-英語

haluta 動詞

英語での"en haluaisi"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishMinun on myönnettävä tämän olevan kysymys, johon en haluaisi antaa väärää vastausta.
I must admit, this is a question to which I would not wish to give a wrong answer.
Finnish(FR) En haluaisi puuttua kotimaanne sisäisiin asioihin, arvoisa parlamentin jäsen.
(FR) Mr Heaton-Harris, I do not wish to interfere in the affairs of the UK.
FinnishSen vuoksi en haluaisi täällä ennakoida näiden komission pohdiskelujen lopputulosta.
Thus, I do not wish to pre-empt the results of these Commission discussions.
FinnishEn haluaisi mielelläni mitään rajoitusta tähän pidentämismahdollisuuteen.
I would prefer not to see any restrictions on this opportunity for extension.
FinnishEn todellakaan haluaisi kohdata sellaisia kuljettajia Euroopan maanteillä.
I certainly would not like to encounter such drivers on the roads of Europe.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, komissio haluaisi onnitella esittelijää hänen mietinnöstään.
Mr President, the Commission would like to congratulate the rapporteur on her report.
FinnishTässä vaiheessa en kuitenkaan haluaisi hyväksyä tarkistuksia 11, 13 ja 32.
However, at the present time, I do not wish to agree to Amendments Nos 11, 13 and 32.
FinnishEn haluaisi väittää, että Ruotsin kansan enemmistö muodostaa pienen ryhmän.
I would not say that the majority of the Swedish people is a small group.
FinnishEn haluaisi tehdä sitä julkisesti, mutta voin ymmärtää syvän huolen.
I would not wish to do that publicly but I can well understand the deep concern.
FinnishMeidän on luotettava asioihin, mutta en haluaisi luottaa ihan kaikkeen.
We have to take some things on trust, but I would be reluctant to take all on trust.
FinnishMerkitsemme asian pöytäkirjaan, mutta en haluaisi jatkaa tätä keskustelua.
I would not like to follow it up, though it will be noted in the Minutes.
FinnishEn haluaisi, että asia yhdistettäisiin siihen, mistä Barón Crespo juuri puhui.
I would not therefore bring it under the same regulation as Mr Barón Crespo just mentioned.
FinnishJos se ei käy päinsä, joudun jatkamaan ehdokkuuttani, mitä en haluaisi tehdä.
Otherwise, I shall have to maintain my candidature, although that is not what I wish to do.
FinnishEn kuitenkaan haluaisi teidän ajattelevan, että talousarvioesityksemme olisi huono.
I would not like you to think, however, that our draft budget is bad.
FinnishEn haluaisi häntä vastustajakseni, en haluaisi kilpailla hänen kanssaan.
I would not wish to measure myself against him, to fight him for the job.
FinnishEn haluaisi, että tästä syntyisi laajempi toimielinten välinen kiista.
I would not wish there to be a major interinstitutional fall-out over this.
FinnishEn haluaisi saattaa liikkeelle direktiiviä, jonka vaikutuksia en tunne.
I should not like to set a directive in motion without being able to assess its impact.
FinnishArvoisa komission jäsen, en haluaisi jättää teitäkään aivan rauhaan.
That would have been the most logical course from the standpoint of budgetary policy.
FinnishEn haluaisi, että minua moititaan siitä, että sotken tarkoituksen ja keinot keskenään.
I would not like to be accused of confusing the ends with the means.
FinnishEn haluaisi, että lähitulevaisuudessa olisi välttämätöntä asettaa vielä uusi tutkintavaliokunta.
I hope there is no need to set up another committee of inquiry in the near future.