「elinikä」のフィンランド語-英語辞書

FI

「elinikä」英語 翻訳

FI elinikä
volume_up
{名詞}

1. 通常

elinikä (同様に: ikä, aika, vanhuus, kausi)
volume_up
age {名詞}
Toinen on hyvin myönteinen: ihmisen elinikä lisääntyy jatkuvasti ja ikääntymisen ulkoiset merkit ilmenevät yhä myöhemmin.
One very positive fact: the human lifespan is increasing constantly while external signs of ageing are decreasing significantly.
Keksimääräinen elinikä vaikuttaa epäilemättä todelliseen eläkeikään, mutta joissakin valtioissa se vaikuttaa myös lakisääteiseen eläkeikään.
Without doubt, the question of life expectancy has repercussions on the actual retirement age as well as on the statutory retirement age in many countries.
Eliniän piteneminen - keskimääräinen elinikä on nykyisin selvästi yli 65 vuotta - on kulttuurinen, sosiaalinen, terveydellinen ja taloudellinen saavutus.
That longer life span, extending well beyond the age of 65, represents a considerable achievement as regards culture, society, health and economics.
elinikä (同様に: elinaika)
volume_up
lifespan {名詞}
Entistä pidempi elinikä ei itsessään merkitse entistä pidempää tuottavaa uraa.
A longer lifespan does not in itself mean a longer productive career.
Onneksi keskimääräinen elinikä on nykyään hieman pidempi.
Fortunately, the average lifespan is quite a bit longer now.
Huomioikaa, että tuolloin keskimääräinen elinikä Ruotsissa oli noin 56 vuotta.
Note that, at the time, the average lifespan in Sweden was around 56 years.
elinikä (同様に: ikuisuus, elinaika, elinikäinen, elämän aika)
volume_up
lifetime {名詞}
Kaivoksen oletettu elinikä on vain 20 vuotta, ja se luo vain harvoja työpaikkoja.
The expected lifetime of the mine is only 20 years, and it will create scarcely any jobs.
The lifetime of a power plant is 40 years.
Niiden vaikutus ilmaston lämpenemiseen on kuitenkin merkittävä, sillä niiden elinikä ilmakehässä on pitkä (jopa 15 vuotta).
Nevertheless, their potential for global warming is considerable, because many of them have a long atmospheric lifetime (up to fifteen years).

2. 生物学

elinikä (同様に: elinkaari)
Joidenkin laitteiden, kuten jääkaappien ja televisioiden, elinikä on keskimäärin 20 vuotta.
Some appliances, such as refrigerators or televisions for example, have an average life cycle of 20 years.

英語での"elinikä"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishOdotettavissa oleva elinikä on noussut viime vuosikymmenen aikana 2-3 vuotta.
Over the last decade alone, life expectancy has increased by two to three years.
FinnishAfganistanilaislasten odotettavissa oleva elinikä on tällä hetkellä maailman alhaisin.
Children in Afghanistan currently have the lowest life expectancy in the world.
FinnishSilloin emme ota huomioon, että muualla maailmassa odotettu elinikä on paljon lyhyempi.
But we are forgetting that elsewhere in the world, life expectancy is far shorter.
FinnishJoissakin maissa odotettu elinikä on jopa pudonnut takaisin 1960-luvun tasolle.
In many countries, life expectancy has even fallen again to the level recorded in the 1960s.
FinnishKeskimäärin kansalaisten odotettavissa oleva elinikä on nyt kahdeksan vuotta pidempi.
On average, the life expectancy of its citizens is eight years longer.
FinnishJa nämä olivat kehitysmaita: niissä oli suuret perheet ja suhteellisen lyhyt elinikä.
And these were the developing countries: they had large families and they had relatively short lives.
FinnishVain 150 vuotta sitten odotettavissa oleva elinikä oli noin 40 vuotta, kun nyt se on 80 vuotta.
As recently as 150 years ago, average life expectancy was around 40 years, and now it is 80.
FinnishKeskimääräinen elinikä laskee Afrikassa 20 vuotta vuoteen 2010 mennessä.
By 2010, life expectancy in Africa will fall by 20 years.
FinnishPVC:tä käytetään useiden tuotteiden aineosana, koska se on halpaa ja kestävää ja sen elinikä on lisäksi pitkä.
It is processed in many products because PVC is cheap, strong and is also durable.
FinnishNigerialaisten keskimääräinen elinikä on laskenut 54 vuodesta 47 vuoteen.
The average life expectancy has fallen from 54 to 47.
FinnishVuodesta 1970 lähtien - eikä vuodesta 1991 lähtien, niin kuin väitetään - keskimääräinen elinikä on laskenut jatkuvasti.
Since 1970 - not since 1991 as was stated - life expectancy has done nothing but fall.
FinnishGuinean kansalaisista kolmanneksen odotettu elinikä on 40 vuotta ja 57 prosentilla ei ole juomavettä.
One third of the population has a life expectancy of 40 years and 57% do not have access to drinking water.
FinnishLopuksi ydinvoimaloiden elinikä on rajoitettu, vaikka tästä ollaankin luonnollisesti eri mieltä.
The working life of the power stations is also limited, though opinions differ as to just how long that life is.
FinnishNäin ihmisten ravitsemustaso paranee, terveydentila kohenee, odotettu elinikä pitenee ja elintaso kohoaa.
It is the key to better nutrition, to improved health and life expectancy and to rising living standards.
FinnishEnsinnäkin väestö ikääntyy, mutta odotettavissa oleva elinikä kasvaa.
FinnishJa vuonna 1962, tässä oli ryhmä teollistuneita maita, ja niissä oli pieni perhe ja pitkä elinikä.
And 1962, there was really a group of countries here that was industrialized countries, and they had small families and long lives.
FinnishEurooppalaisen romanin odotettavissa oleva elinikä on kymmenen vuotta lyhyempi kuin enemmistöväestöjen odotettavissa oleva elinikä.
The life expectancy of the European Roma is ten years shorter than that of the majority populations.
FinnishOlisiko meidän siksi toivottava, että elinikä lyhenee ja että eläkeläisten määrä laskee, jotta voisimme säästää rahaa?
Should we therefore wish for lower life expectancy and for a fall in the number of pensioners so as to save money?
FinnishTämän vuoksi syntyi tietenkin yleistä köyhyyttä, tuotanto väheni, odotettavissa oleva elinikä lyheni ja mafia vahvistui.
The result was naturally mass poverty, a decline in production, lower average life expectancy and Mafia domination.
FinnishOdotettavissa oleva elinikä ja kehitys riippuvat jopa niin läheisesti energian saannista, että monet pitävät sitä todellisena perusihmisoikeutena.
That right must be recognised, guaranteed and protected.