「tettet」のハンガリー語-英語辞書

HU

「tettet」英語 翻訳

HU tettet
volume_up
{動詞}

tettet (同様に: színlel)
volume_up
to affect {動} (feign)
tettet (同様に: színlel, kitalál, kohol, tetteti magát)
tettet (同様に: színlel, mutat, úgy tesz mintha)
Wisp knows pretend glass.
tettet (同様に: színlel, ámít, csal)

英語での"tettet"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianAmikor ilyen barbár tettet látunk, akkor nehéz még nagyobb barbárságot elképzelni.
Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
HungarianA tettet az hajtja végre, akinek az égvilágon semmi kapcsolata sincs az áldozattal.
The real work is done by someone who has no connection whatever with the victim.
HungarianNagyon meg fogják még bánni ezt a barbár tettet jelentette ki Kirillin tábornok.
We will make them regret this barbaric act, Kirillin told everyone present.
HungarianBeismerte benne szörnyű tettét, s könyörgött, esedezett férje bocsánatáért.
Catherine at once wrote a reply, admitting her actions and imploring forgiveness.
Hungarian00:16:29.83,00:16:33.43 Észrevett valami furcsát rajta, mielőtt elkövette a tettét?
00:16:29.83,00:16:33.43 Did you notice anything strange before she made the attempt?
HungarianÍtéljük el az aránytalan grúziai beavatkozást, és minden más hasonló tettet is.
Let us condemn the disproportionate reaction in Georgia and anything else of that kind.
Hungarian- Talán nem lenne szabad ilyet mondanom, és felséged apja galád tettet követett el...
This perhaps should not be said, and your father committed an atrocious act-
HungarianGobbo úr számos tettet követett el annak nevében, amit ő "Padaniának” nevez.
Mr Gobbo committed a number of acts in the name of what he calls 'Padania'.
HungarianZsarolásról szó sincsen, hiszen a zsaroló folyamatosan követi el tettét.
What I propose is not blackmail, since that is a process that repeats itself.
HungarianMaga mer beszélni civilizáltságról, mikor egy ilyen barbár tettet követett el?
You claim to be civilised, yet you have committed an act of barbarity!
HungarianTurján, hallva a patacsattogást, épp időben sietett elő műhelyéből, hogy lássa a tettet.
Turjan, hearing the hooves, came from the workroom in time to witness the sword-play.
HungarianVolt valami a pillantásában, ami azt sugallta, hogy a lány megérti az ő tettét.
There was something in the look she gave him that suggested she understood what he had done.
HungarianA saját férfiasságán ejt foltot, aki ilyen gyáva, ostoba tettet követ el.
It was a smudge on his own MumhiMxl thai someone could commit such a cowardly, foul act.
HungarianAki dugóhúzóval megölte Fogdmeget, és tettét Wilmára hárította volna.
The man who had killed Nettle's Raider with a corkscrew and then framed Wilma for it.
HungarianAkik ezt a tettet elkövették, bizonyára nem fogják hallani az elítélő szavaimat.
Those who carried out that deed will probably not listen to any words of condemnation that I say.
HungarianMegbánta a tettét, és megérdemel egy lehetőséget, hogy jóvátegye.
He thought better of his mischief, and deserves a chance at redemption.”
HungarianMelancthe testesítette meg Desmei, a boszorkány utolsó tettét és végső bosszúját az emberek ellen.
Melancthe represented the witch Desmei's last act and her final revenge on Man.
Hungarian- Sir Hune, kedvelem magát, de ha végrehajtja ezt a tettet, felakasztatom, bár mély sajnálattal.
Sir Hune, I like you, and if you commit this deed I will hang you with great regret.
HungarianMiközben Hatlee vezetett, a hölgy levetkőzött, ám e tettét az égvilágon semmi nem indokolta.
While Hatlee drove she took off her clothes, but for no other reason than to just do it.
HungarianÉs milyen szörnyű tettet követhetett el egy ilyen bűbájos teremtés?
And what awful crime could have been committed by so lovely a creature?