「-szorosan」のハンガリー語-英語辞書

HU

「-szorosan」英語 翻訳

EN

HU -szorosan
volume_up
{名詞}

-szorosan (同様に: -szeresen, -szoros)
volume_up
-fold {名詞}
Szorosan összehajtogattam, megfordultam és futásnak eredtem.
I folded it, tight, and turned and ran.
Az arab köntös szorosan összehajtogatva a karja alatt.
The Arab robe was folded tightly under her arm.
Benyúlt a kardöve alá, és előhúzott egy kék szalaggal átkötött, szorosan összecsavart pergamentekercset.
He reached under his sword belt and drew out a tightly folded parchment tied with a blue ribbon.

英語での"-szorosan"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianLángnyelvek nyaldosták körül szorosan becsavart alakját, és kiemelték körvonalait.
He stared at Chooka's blunt face; the thick nose, flat eyes, and corroded mouth.
Hungarian2010-ben 74 millió euróra rúgtak a szorosan a vállaláshoz kapcsolódó kifizetések.
Disbursements strictly linked to the pledge amounted to EUR 74 million in 2010.
HungarianSzorosan fogtam a telefont, lassan szívtam be és lassan eresztettem ki a levegőt.
I held the telephone very tight and drew my breath in slowly and let it out slowly.
HungarianA biztonság, a fejlődés és az emberi jogok megőrzése szorosan összefügg egymással.
Security, development and the preservation of human rights are closely linked.
HungarianA másik egy szorosan összegöngyölt kis újság, azt a Központi Pályaudvaron adták föl.
Another was a tiny newspaper rolled tight and mailed from Grand Central Station.
HungarianA Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását Görögországban.
The Commission is closely monitoring the development of the situation in Greece.
HungarianTudom, hogy ez szorosan összefügg az ír politikusok butaságával és kapzsiságával.
I know that the stupidity and greed of Irish politicians has a lot to do with this.
HungarianVisszanézett; a lény már belépett a folyosóra, és szorosan rátapadva követte.
He looked back; the thing had entered the corridor; it was pounding after him.
HungarianEgyik karjával átkarolta a fickó nyakát, torkát szorosan a könyékhajlatába csípve.
One arm encircled the bought-badge's throat, elbow cinching his throat tight.
HungarianSzorosan nyomon fogjuk követni e kérdések kezelését a folyamat előrehaladta során.
We will be carefully watching the treatment of these issues as they progress.
HungarianVegye le a sisakját súgta , a köpenyét pedig tekerje szorosan a mellvértjére.
'Take off your helmet,' he whispered, 'and wrap your cloak around your breastplate.
HungarianA bolygó emberlakosságának csak a negyedrésze dolgozott szorosan véve a tengerrel.
Only a quarter of the planet's human population worked closely with the sea.
HungarianFeltehetően egy helyi törzs tagja vélte Zsakó, és szorosan tartotta a karját.
Shes probably one of the local tribespeople, Birch said, still holding Candy tight.
HungarianGuyalhoz és Shierlhez fordult, akik az ajtóban álltak szorosan egymás mellett.
He turned to Guyal and Shierl, who stood pressed together in the door-frame.
HungarianMiután kiszálltak, és az autó előtt ismét találkoztak, szorosan magához ölelte Jillt.
After they got out of the car and joined each other in front, Pittman hugged her.
HungarianA Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a görög bankszektorban történő fejleményeket.
The Commission is closely monitoring developments in the Greek banking sector.
HungarianA legtöbb európai szemében szorosan összekapcsolódnak Európa egységének gondolatával.
For most Europeans they are closely associated with the notion of a united Europe.
HungarianSzorosan nyomon követjük a fejleményeket, és felkészülünk a különböző eshetőségekre.
We are closely monitoring developments and preparing for different scenarios.
HungarianSötétben megnevezhetetlen ijedelmek gyötörték őket, és szorosan egymáshoz bújtak.
They suffered untold terrors in the dark and huddled together for comfort.
HungarianKham szorosan megölelte Lissát, vigyázva, nehogy megérintse króm kezével.
He held her tight, careful to keep his replacement hand from touching her flesh.