「szoros kapcsolat」のハンガリー語-英語辞書

HU

「szoros kapcsolat」英語 翻訳

HU szoros kapcsolat
volume_up
{名詞}

szoros kapcsolat (同様に: szoros összefüggés)
szoros kapcsolat
szoros kapcsolat (同様に: egyetértés, összhang, kapcsolat, harmónia)
volume_up
rapport {名詞}

英語での"szoros kapcsolat"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianSzoros kapcsolat van a termék minősége és a nyersanyagok származási helye között.
There is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
HungarianSzoros kapcsolat áll fenn a KAP jövője és az EU külkereskedelmi politikája között.
There is a close link between the future of the CAP and EU external trade policy.
HungarianSzoros kapcsolat van a biztonság, a politikai stabilitás és a gazdaság között.
There is a close link between security, political stability and the economy.
Hungarian. - Mindig is szoros kapcsolat volt az USA és az Európai Unió között.
in writing. - Relations between the US and the European Union have always been strong.
HungarianAz államháztartások és a pénzügyi és gazdasági válság közötti szoros kapcsolat világos.
The tight link between public finances and the financial and economic crisis is very clear.
Hungarian- Igen szoros kapcsolat van közöttünk- mondta Vaddo, az állomás egyik szakembere.
We're certainly related, yes, Expert Specialist Vaddo said.
HungarianAbban megegyeztünk, hogy szoros kapcsolat van a világűr valamint a biztonsági és védelmi politika között.
We agree that there is a close link between space and security and defence policy.
HungarianA szoros kapcsolat a gonoszsággal olyasmi, amit el kell viselnem.
The intimacy with evil is something which I must bear.
HungarianBiztos vagyok benne, hogy le tudjuk győzni őket, mivel szoros baráti és partnerségi kapcsolat van közöttünk.
I am sure that we can overcome them, because we have such a close friendship and partnership.
HungarianNagyon fontos az alkotóművészet és az iskolák és egyetemek közötti szoros kapcsolat kialakítása.
It is also very important to establish a close link between artistic creation and schools and universities.
HungarianA másik dimenzió az élelmiszertermékek és az energiaforrások közötti szoros kapcsolat, valamint az áraik közötti kölcsönhatás.
The second dimension is the close link between food products and energy sources and the interrelationship between their prices.
HungarianA PSE azt is jelezte, hogy támogatja az éghajlatváltozás és a jelenlegi élelmiszerválság közötti szoros kapcsolat megállapítását.
The PSE has also voiced its support for the establishment of a close link between climate change and the current food crisis.
Hungarian. - (PL) Mivel fennáll bizonyos betegségek átadásának lehetősége, szoros kapcsolat van az állati és az emberi egészség között.
in writing. - (PL) There is a close link between animal and human health owing to the possibility of transmission of certain diseases.
HungarianÜdvözlendőnek tartom ezt a dokumentumot, mivel az EU és Kanada között szoros kapcsolat áll fenn a kereskedelem és a közvetlen külföldi befektetés terén.
I welcomed the document because the EU and Canada have a close relationship as far as trade and foreign direct investment are concerned.
HungarianE tekintetben szoros kapcsolat áll fenn a nemzetközi dimenzióval is, mivel az Unió az általa értékesített halak mintegy egyharmadát külföldről importálja.
There is also a close link here to the external perspective, because the Union imports almost a third of the fish it sells from outside.
HungarianSzoros kapcsolat van az önkéntesség és az aktív polgári szerepvállalás között: az önkéntes tevékenységekben való részvétel a részvételi demokrácia kézzelfogható kifejeződése.
There is a strong link between volunteering and active citizenship: involvement in voluntary activities is a tangible expression of participatory democracy.
HungarianSenki sem kételkedik abban, hogy a hozzájuk fűződő kapcsolata nagyon erős, de ahogyan én látom a dolgokat, ez a kapcsolat azért szoros, mert a gyermekeinek voltak a házastársai.
Nobody doubts that he was much attached to them both, but he was attached to them, as I see it, because they were, respectively, the husband and the wife of his daughter and his son.