「pontos」のハンガリー語-英語辞書

HU

「pontos」英語 翻訳

volume_up
pontos {名詞}

HU pontos
volume_up
{名詞}

pontos (同様に: szabatos)
volume_up
accurate {名詞}
Pontos népességi adatokra van szükség a lényeges jogszabályoknak való megfeleléshez.
Accurate data on the population are required to comply with important legislation.
A jelentés átfogó, pontos és meghatározza az előttünk álló kihívásokat.
The report is comprehensive, accurate and sets out the challenges ahead.
Ennek köszönhetően a betegek világos és pontos tájékoztatásban részesülnek.
This will mean that patients receive clear and accurate information.
Állásfoglalásukban jogosan hangsúlyozzák, hogy a nők elleni erőszak különböző formáiról nem állnak rendelkezésre pontos és összehasonlítható adatok.
In your resolution, you quite rightly stress that there is no regular and comparable data on different types of violence against women.

英語での"pontos"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianHogyan találjunk rá az igazságra egy hamis szöveg pontos rekonstruálása által?
To arrive at the truth through the painstaking reconstruction of a false text.
HungarianAzért imádkoztam, hogy az indulása dátumáról szerzett értesülésünk pontos legyen.
I wished to God we had definite information as to the date of his departure.
HungarianMég azon ritka alkalmakkor is pontos volt, amikor kikapcsolódni mentek valahová.
Even in those rare moments when they had met to relax, she had been prompt.
HungarianElőfordulhat, hogy egy hallucináció ilyen élénk, pontos, és ilyen aprólékos legyen?
Would hallucinatory images be this vivid, this concrete, this thor-oughly detailed?
HungarianAz irányító megadta a pontos célzáshoz szükséges távolság és oldalszög adatokat.
The controller gave the pilots range and azimuth information to ideal launch positions.
Hungarian- Csak a jövő pontos ismeretében lehet tudni, mi szükséges egy társadalomnak.
Hari said, And only with a decent theory of the future can you see what is necessary.
HungarianCsak úgy záporoztak az ütések Percy fenekén egyik a másik után, pontos, gépies ritmusban.
Her blows landed like machine-gun fire, fast and crisp, popping like a bullwhip.
HungarianAz Egyesült Államoknak pontos és indokolt kérést kell küldenie minden egyes esetben.
The United States must send us a clear and reasoned request for each individual case.
HungarianSegélykér üzenetét már nem tudta leadni, így a pontos pozícióját sem ismerték.
Its own destruction terminated its last message before it could even give its position.
HungarianHa a fájl nem a képfájlok könyvtárában található, akkor adja meg a pontos elérési útját.
If it exists somewhere other than where the pixmaps are located enter it here.
HungarianAz efféle helyzetek pontos felmérését követően tehát gyors lépésekre van szükség.
Swift action is called for once such situations have been identified, hence our response.
HungarianGiusti a térképre nézett, hogy pontos fogalma legyen a helikopter helyzetéről.
Giusti checked the map to be sure he knew exactly where the chopper was.
HungarianLance Fortescue-ra illett a leírás: Miss Marple pontos képet rajzolt.
Lance Fortescue fitted the description: Miss Marple had outlined it well enough.
HungarianLouis elment oda, ahol nappal alszik, aminek a pontos helyét nem tudtam.
He went off to the place where he lies by day, the location of which I didn't know.
HungarianPersze felelte a belga egyetlen pillantást vetve a pontos vonalakkal felvetett vázlatra.
`Of course,' replied the Belgian, after giving the precisely drawn sketch a glance.
HungarianJonesy sejtelme szerint elég pontos elképzelése lehet arról, hogy miért hívatták.
He has a pretty good idea why he's been summoned here, Jonesy guesses.
HungarianArra nézve pedig nem volt pontos adatunk, hogy miként lehetne megismételni az expedíciót.
And we lacked concrete information as to how the journey could be made again.
Hungarian2.2.2. a fékberendezést alkotó alkatrészek pontos megjelölését tartalmazó darabjegyzéket,
2.2.2. a list of parts, each properly identified, which make up the braking device,
HungarianTehát folytatta Bugybor megtervezted a civilizáció bukásának pontos részleteit, Tehol?
So, Shurq said, have you resumed plotting the end of civilization, Tehol?
HungarianÚtközben többször megálltunk telefonálni, hogy tudjanak pontos érkezésünkről.
Ran stopped several times to call ahead and make arrangements for us.