「miattad」のハンガリー語-英語辞書

HU

「miattad」英語 翻訳

「miattad」の文脈の例文を見てください。

英語での"miattad"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianAzért, mert miattad újra kellett gondolnunk a szokásainkat,... növelni a biztonságot.
No, because of you, we've had to rethink our habits, tighten our security.
HungarianNem tudom, most mit tervezel, Goines, nagy szarba fogunk kerülni miattad.
I don't know what you're up to this time, Goines, but you're gonna get us in deep shit.
HungarianHa baromságokat is beszélek erről a Peter-ről, az csak miattad van.
If I'm bah-jiggity about this guy Peter, it's because you're telling me I am.
HungarianMiattad itt ragadtam Tanjecterlyben bizonytalan hosszúságú időre!
By your deed I am trapped here on Tanjecterly, to bide a long and uncertain time!
HungarianNe merj engem vádolni, mert rengeteg szörnyű dolgot kellett az évek során elviselnem miattad!
Don't you dare sass me, 'cause I have put up with an awful lot from you over the years.
HungarianNos, felgyújtottad a tábort... és miattad beleestünk egy nagy gödörbe.
Well, you did set the camp on fire... and drop us down that big hole.
HungarianHamarosan elhagyom Velencét, miattad és még számos dolgok miatt.
I shall leave Venice soon, on account of you and on account of many things.
HungarianMindenesetre miattad lett ilyen rohadt a térdem, Becky, úgyhogy ne is panaszkodj, rendben?
Goddam knee's your fault anyway, Becky, so don't complain, all right?
HungarianKedves Justine... miattad, ki fogok lépni Retail Rodeo-tól.
Holden: DearJustine... because of you, I'll be quitting the Retail Rodeo.
HungarianEgy ilyen van már a kezemben, de miattad, gyermekem, azt nem használnám ebben az udvarban.
One hold, indeed, I have over him, though for your sake, child, I would not use it before his court.
HungarianÉs nem azért mert ő volt Benny Chains... és nem azért, mert anyád a nővérem volt hanem miattad.
And not because he was Benny Chains... or because your mother was my sister, but because of you.
HungarianCrale visszanézett, és szó szerint ezt mondta: Előbb ölöm meg Amyast, mint hogy miattad lemondjak róla."
Mrs Crale looked back and said, 'I'll kill Amyas before I give him up to you.'
HungarianTehol Beddikt, sokat vesztettünk a befektetéseinken miattad.
Tehol Beddict, we suffered losses on our investments thanks to you.
HungarianNem hiszem el, hogy egész éjjel hagytál aggódni miattad.
I can't believe you have me sitting here all night worried about you.
HungarianIde figyelj, Cyril, látod, hogy anyukád milyen ideges miattad.
Well, you see, Cyril, your mother gets so nervous about you.
HungarianSosem láttam Marc-ot boldogabbnak még, és ez miattad van.
I've never seen Marc happier, and I know it's because of you.
Hungarian- Úgy érzem magam miattad, mint a régi cézárok - panaszolta.
You make me feel like those old Caesars, he complained.
HungarianHa nem vetted volna észre, mindenki miattad van itt.
Just in case you haven't noticed, everyone is here to see you.
Hungarian- Mindannyian miattad haltunk meg - szólalt meg Jellicoe.
I didn't get a chance to go to law school, as I'd wanted.
HungarianIgen, és ha eljön, akkor mihez kezdek, miután Ardzsún nem lesz többé miattad?
Yes, and what if it does come, she said angrily, then what shall I do when there is no Arjun on account of you!

他の言葉

Hungarian
  • miattad

英語-日本語 bab.la辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。