「kimondottan」のハンガリー語-英語辞書

HU

「kimondottan」英語 翻訳

HU kimondottan
volume_up
{副詞}

kimondottan (同様に: kifejezetten, különösen, speciálisan)
A polinézek és az aztékok kimondottan fogyasztásra tenyésztettek kutyákat.
Polynesians and Aztecs developed dog breeds specifically raised for food.
Úgy, hogy kimondottan kerülünk minden újítási lehetőséget.
And we're going to do it very specifically planned to not learn anything new.
(kb.3600 m) A Főnix-szigeteken sok a fenékhegy, melyek kimondottan a védett terület részei.
There's lots of seamounts in the Phoenix Islands, which are specifically part of the protected area.

英語での"kimondottan"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianAz ilyen hobbik nem voltak kimondottan tiltva, de közismerten problémákkal jártak.
Such hobbies weren't exactly forbidden, but they had been known to cause problems.
HungarianMegépítették nekem a világ legnagyobb LED-jét kimondottan a TEDx Amszterdam számára.
They created for me the biggest LED in the world especially for TEDx in Amsterdam.
HungarianA Parlament kimondottan ragaszkodott ehhez, amikor a Tanács elé terjesztette véleményét.
Parliament even insisted on this point when presenting its view to the Council.
HungarianÉreztem, hogy rád vár, kimondottan rád, mintha különösen fontos lennél neki.
I sensed it waiting for you—you, in particular, as if you were spe- cial to it.
HungarianAmi nem kimondottan előnyös, ha egy szemgolyót kell visszapaszítanod a helyére.
You couldn't have that when you were screwing an eyeball back together.
HungarianA Paktum kimondottan nem definiálja ezeket a speciális körülményeket.
The Pact does not provide an explicit definition of these special circumstances.
HungarianEz az erdőprogram kimondottan népszerű, mert meggyőzően idézi a Földet.
This woodland pattern is quite popular because it duplicates Earth so well.
HungarianHa pedig egyszerre mosolyogtak, mint ahogy most csinálták, akkor kimondottan ocsmányak voltak.
And when the twins both smiled as they were doing now, they looked rather hideous.
HungarianA meredély a természet tréfájából kimondottan emlékeztetett egy szabálytalan hurokra.
The chasm, a trick of nature by all appearances, bore the distinct shape of a jagged noose.
HungarianA szeretőm egyszer említette, hogy ezeket a nyergeket kimondottan Lether számára készítették.
My lover once mentioned how these saddles were made exclusively for Lether.
HungarianNahát, az kimondottan arról szól, hogy mi történik a hősnővel a halál után.
Well, it goes on right past the heroine's death into the afterlife.
HungarianKülönösen a fenntarthatatlan vagy kimondottan agresszív turizmus vonatkozásaira gondolok.
I refer, in particular, to the implications of unsustainable or indeed aggressive tourism.
HungarianNem kimondottan, de mi nem azért vagyunk mellette, hogy kitaláljuk minden kívánságát?
Well - not in so many words, I suppose, but aren't we supposed to sort of anticipate her wishes?
HungarianA haja kimondottan érdekes volt: hosszú, finom fehér hajszálak hulltak alá a lángolóan vörös tövekből.
Her hair was exotic: long, fine white hair flowing out of a fiery red undercoat.
HungarianKözépen az ágynak egy víztócsához hasonló aszimetrikus alakja kimondottan kellemesen hatott.
The bed in the center had the pleasing asymmetry of a puddle of water-and it was pleasing.
HungarianEgy év múlva ő már lehet, hogy halott lesz, bár kimondottan jól érzi magát.
In a year he could be dead, though in fact he felt pretty good.
HungarianAz Explorer kimondottan nagy segítség a téli időszakban.
An Explorer's the only thing I'd want to take through the mountains on a bad day.
HungarianNem hagyott neki időt a tiltakozásra, és Simon egy kimondottan szűkös helyen találta magát.
She allowed him no time for protest, and Simon found himself cramped into space much too small.
HungarianCharlie néha annyira csak a planetológus szemével tudott látni, hogy az már kimondottan zavarta Dennie-t.
Sometimes Charlie seemed so single-minded a planetologist that it bothered Dennie.
HungarianNemcsak botrányosnak, de kimondottan csábítónak találta Lestat ötletét.
He found himself not merely in awe but strongly seduced by the whole idea of what Lestat had done.