「követés」のハンガリー語-英語辞書

HU

「követés」英語 翻訳

HU követés
volume_up
{名詞}

követés (同様に: kíséret, üldözés, követők, párthívek)
volume_up
following {名詞}
követés (同様に: öröklés, sorozat, sorrend, utódok)
követés
volume_up
tracking {名詞}
A gyorsriasztás, a nyomon követés és a visszakövetés mind működött.
Rapid alert, tracking and tracing have all worked.
This is more about hacking and tracking.

英語での"követés"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianEz technikailag nem így van: a megjelölés és a nyomon követés teljességgel lehetséges.
It is technically incorrect. It is perfectly possible to label and trace.
HungarianAzt illetően, hogy jobb-e a szorosabb nyomon követés, a válaszom igen.
Regarding whether it is better to have closer monitoring, the answer is yes.
HungarianMásodszor, a nyomon követés továbbra is a jogszabály sarkalatos pontja.
Secondly, monitoring remains the Achilles' heel of this legislation.
HungarianAzért lehetséges a nyomon követés, mert nyilvántartást vezetnek arról, hogy hol adják el termékeiket.
Traceability is possible because they keep records of where they sell their products.
HungarianA nyomon követés e tekintetben jogszerű parlamenti eszköz.
Monitoring is a legitimate parliamentary instrument in this regard.
HungarianEnnélfogva intézkedéseket kell hozni a nyomon követés, a felderítés és a korrekció megerősítése érdekében.
It is therefore necessary to take measures to increase monitoring, detection and correction.
HungarianSúlyos problémák vannak a hitelesítés, nyomon követés, a jelentéstétel és a felelősségi rendszerek területén.
There are big problems around the verification, monitoring, reporting and liability regimes.
HungarianA nyomon követés és az ellenőrzés fontos eszköz a halászati rendeletek végrehajtásának biztosítására.
Monitoring and control are important instruments to ensure the enforcement of the fishing regulations.
HungarianEzeket az adalékanyag használata előtt és közben, nagyobb időközökkel kell elvégezni (nyomon követés).
These are to be carried out at major intervals before and during the use of the additive (monitoring).
HungarianÖnök többször is említik az állásfoglalásban a nyomon követés fontosságát és az értékelést.
You mention on several occasions, in your resolution, the importance of monitoring, the conducting of assessments.
HungarianA második pont a tengeri nyomon követés kérdését érinti.
The second point concerns the issue of marine monitoring.
HungarianAzt is szeretném, ha az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal fokozná a nyomon követés érdekében tett erőfeszítéseit.
I should also like to see the Food and Veterinary Office step up its monitoring efforts.
HungarianLényegi előrehaladást sikerült elérni Koppenhágában a nyomon követés, a jelentéstétel és az ellenőrzés tekintetében is.
Essential progress was also made in Copenhagen regarding monitoring, reporting and verification.
HungarianA bizottság válasza a következőt tartalmazta: "nincs nyomon követés”.
HungarianEzen a területen nagyon nehéz a nyomon követés és a végrehajtás, ezért tettünk javaslatokat erre vonatkozóan.
Monitoring and enforcement are very difficult in this area, which is why we have made proposals in this regard.
HungarianMeghallgattam, amit a biztos úr elmondott - hogy meg fogja vizsgálni a műholdas nyomon követés előnyeit.
I have listened to what the Commissioner has said - that he will have a look at the advantage of satellite monitoring.
HungarianNem csak a nyomon követés költségei szabadultak el: a projekt rendes költségei is hihetetlen mértéket öltöttek.
It is not just follow-up costs that have exploded: 'normal' project costs have also reached massive proportions.
HungarianA washingtoni FBI-jal vagy a londoni MI5-tel ellentétben, az észrevétlen követés sosem tartozott a specialitásaik közé.
Unlike the FBI in Washington or MI5 in London, the cult of the unspottable tail was never really its specialty.
HungarianIde tartozik a nyomon követés és az értékelés is.
This includes monitoring and evaluation.
HungarianJelenleg az értékelés elvégzését követően nincs valódi nyomon követés, az ajánlásokat pedig nem mindig hajtják végre.
There is no real follow-up at this time after evaluations are made and the recommendations are not always implemented.