「ismer」のハンガリー語-英語辞書

HU

「ismer」英語 翻訳

HU ismer
volume_up
{動詞}

1. 通常

ismer (同様に: tud)
- Gondoltam, talán ismer valakit... valakit, aki szeretné, ha értesítenék - mondtam.
'I thought you might know somebody - somebody who'd like to be notified,' I said.
Nicholas körülnézett, és ráeszmélt, hogy egy lelket sem ismer névről.
Nicholas looked at the people and realized he didn't know a single name.
Többnyire azt mondják: Gondolom, mindenki mindenkit ismer, és ezzel kész.
They just say, 'I expect you know everybody,' and leave it at that.
ismer (同様に: lát, tud)

2. "bibliai értelemben, közösül"

ismer
volume_up
to know {動} [旧] (Biblical sense, have sex with)
- Gondoltam, talán ismer valakit... valakit, aki szeretné, ha értesítenék - mondtam.
'I thought you might know somebody - somebody who'd like to be notified,' I said.
Nicholas körülnézett, és ráeszmélt, hogy egy lelket sem ismer névről.
Nicholas looked at the people and realized he didn't know a single name.
Többnyire azt mondják: Gondolom, mindenki mindenkit ismer, és ezzel kész.
They just say, 'I expect you know everybody,' and leave it at that.

英語での"ismer"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianTudta, hogy valahonnan ismer i ezt a nevet, de csak egy perc múlva jött rá, honnan.
He knew that the name was familiar but for the moment he could not remember why.
HungarianMivel a hely kicsi, mindannyian beszélünk egymással, és mindenki mindenkit ismer.
Being a small place we all talk to each other and everybody knows everybody.
HungarianSean ismer egy orvost, aki el tudná intézni, de a lány hallani sem akar róla.
He knows a doctor who can take care of it, you see, but she won't hear of it.
HungarianHa nincs ott senki, aki ismer, komoly esélyem van arra, hogy kijutok az épületből.
If nobody was there who knew me, I had a fair chance of getting out of the building.
HungarianTorqual gyanakodva figyelte: ez ugyanaz a Melancthe lenne, akit ő ismer?
He watched her come with dour suspicion; this was not Melancthe as he knew her!
HungarianA csudába is, Golovko személyesen ismer, nyilvánvaló, hogy érdeklődnek utánad, nem?
Hell, Golovko knows you personally, and it figures they'd be interested in you, right?
HungarianIsmer egy lányt a jegyzői hivatalból, közölte, és az a lány belekukkantott az aktákba.
He knew a girl in the clerk's office, and this friend had looked at the file.
HungarianEgy olyan nemzedékről beszélünk itt, amely nem ismer AIDS nélküli világot.
We are talking here of a generation which has not known a world without AIDS.
HungarianIsmer engem , Alan Pangborn seriffet Castle megyéből , mert Thad is ismer!
He knows me - Sheriff Alan Pangborn of Castle County - because Thad knows me.
HungarianAckroyd aznap este ideges volt, csak olyasvalakit engedett volna be, akit ismer.
- Mr Ackroyd was nervous that evening, and would only have admitted someone he knew.
HungarianÉs nem ismer semmiféle nyelvet, viszont hihetetlen gyorsasággal ragad rá a mienk.
And that he knew no language but he was picking up with amazing quickness our own tongue.
HungarianPéldául felviszi a kocsit, és éppen ott van valaki, akit csak látásból ismer.
She gets the car up there, and someone she knows slightly happens to be there, and the
Hungarian- Minden barátunk itt él, a nővérem itt él és mindenki ismer bennünket.
We've got all our friends here - and my sister lives here, and everybody knows us.
HungarianÉdesapád jól ismer engem, sőt kedves barátod, Ramsey is, ahogy te nevezed.
Your father knows me and so does your good friend Ramsey, as you call him.
HungarianA cím (URL) olyan protokollal kezdődik, amelyet a böngésző nem ismer.
The address (URL) starts with a protocol that is not recognized by the browser.
HungarianAzt mondta, én vagyok az egyetlen katona, akit jól ismer, tehát majd ír nekem.
He said I was the only soldier he knew well, so he would write to me.
HungarianEsetleg például meglátott valakit, akit ismer, és talán éppen ez sodorta veszélybe.
She might have seen someone she knew, for instance, and that might have put her in danger.
HungarianNe feledjük el, hogy a higany az egész világot szennyező anyag, amely nem ismer korlátokat.
Let us not forget that mercury is a worldwide pollutant which knows no bounds.
HungarianAzután abból a másik, távoli világból olyan hangot hall, amelyet ismer, egy gyermek hangját.
Then, from far away in that other world, he hears a voice he knows, a kid's voice.
Hungarian- Erről a birodalomról körülöttünk, melyet minden igaz cormanthori ismer és szeret.
Why, this realm around us, known and loved by all true Cormanthans.