「gyakorol」のハンガリー語-英語辞書

HU

「gyakorol」英語 翻訳

HU gyakorol
volume_up
{動詞}

1. 通常

gyakorol (同様に: edz, folytat, gyakorlatoztat, gyakorlatozik)
A Parlament többféleképpen is befolyást gyakorol a többi európai intézményre.
Parliament exercises influence over other European institutions in several ways.
Miért nem bizonyítja odaadását, és gyakorol ezzel, öreg nő? röhögött fel durván.
Why don't you show your sincerity and exercise with this, old female?
A Parlament és a Tanács ellenőrzést gyakorol, de csak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását követően.
Parliament and the Council exercise control, but only after the adoption of the delegated acts.
gyakorol (同様に: igyekszik, használ, kifejt, alkalmaz)
Nem korlátozza a polgári szabadságjogokat, és nem gyakorol nyomást a fogyasztókra.
It does not set out to restrict civil liberties or to exert pressure on consumers.
to exert an influence on sb
to exert an influence on sb
gyakorol (同様に: gyakorlatba átvisz, folytat, űz, alkalmaz)
A Tudós Nép természetes kiválasztódást gyakorol.
`The Scientific People practice Natural Selection.
Ha gyakorol egy évig és jár órákra, mostanra már nyolc éves, és így zongorázik.
Now, if he practices for a year and takes lessons, he's now eight and he sounds like this.
That sort of magic would not have been practiced by a Druid.
A Tudós Nép természetes kiválasztódást gyakorol.
`The Scientific People practice Natural Selection.
E három iparból az első és az utolsó nagyon tetszett nekem és egy ideig inaskodtam mellette éppen úgy, ahogy a kisegítőnő gyakorol a bába mellett, minden fizetség nélkül.
I liked the first and the last of these things very well, and I attended her some time in the practice, just as a deputy attends a midwife, without any pay.
gyakorol (同様に: tart, kiművel, fejleszt, kifejleszt)
gyakorol (同様に: gyakorlatba átvisz, folytat, űz, alkalmaz)
I saw him practising with it at Larium.
She practises very constantly.
A teheráni rezsim az egész világ, és még ennél is nyilvánvalóbban saját állampolgárainak békéjét és biztonságát fenyegeti olyan tettek által, amelyeket évtizedek óta gyakorol.
The Tehran regime is threatening the peace and security of the whole world and, even more clearly, of its own citizens, through acts which have been practised for decades.

2. "hatalmat"

gyakorol (同様に: kezel, bánik vmivel, kormányoz, forgat)
to wield sceptre

英語での"gyakorol"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianVárakozásaink szerint ez pozitív hatást gyakorol majd az afrikai országokra is.
It is expected that this will also have a positive impact on African countries.
HungarianMindannyian tudjuk, hogy az ipar igen nagy nyomást gyakorol erre a jogszabályra.
We all know there has been massive industry pressure on this piece of legislation.
HungarianA Parlament többféleképpen is befolyást gyakorol a többi európai intézményre.
Parliament exercises influence over other European institutions in several ways.
HungarianEz oda vezet, hogy Moszkva politikai nyomást gyakorol az egyes tagállamokra.
This leads directly to political pressure by Moscow on individual Member States.
HungarianMegjegyzem, ez negatív hatást gyakorol az európai kisebb, helyi termelőkre is.
Incidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
HungarianMindez jól mutatja, hogy a klímaváltozás azonnali hatást gyakorol egészségünkre.
All this demonstrates how climate change has an immediate effect on health.
HungarianA Fekete-tenger körüli stabilitás és biztonság közvetlen hatást gyakorol Európára.
Stability and security around the Black Sea have a direct impact on Europe.
HungarianHa gyakorol egy évig és jár órákra, mostanra már nyolc éves, és így zongorázik.
Now, if he practices for a year and takes lessons, he's now eight and he sounds like this.
HungarianAmint ezt valamennyien tudjuk, a Nap jelentős hatást gyakorol bolygónk éghajlatára.
As we all know, it determines a great deal of the climate on our planet.
HungarianNehéz megállapítani, hogy e két tényező közül melyik gyakorol nagyobb hatást.
It is difficult to know which of these two factors has a greater effect.
HungarianA viták rendezésének elodázása negatív hatást gyakorol a vállalkozói közösségre.
Lingering disputes have a negative effect on the business community.
HungarianEz pozitív hatást gyakorol majd az emberi jogokról jelenleg folytatott párbeszédünkre.
This will have a positive effect on our existing dialogue on human rights.
HungarianMindannyian tudjuk, hogy a hitelválság közvetlen hatást gyakorol stratégiai projektjeinkre.
We all know that the credit crunch has had a direct impact on strategic projects.
HungarianEmberuralta bolygón élünk, ami példátlan nyomást gyakorol a Föld rendszereire.
We live on a human-dominated planet, putting unprecedented pressure on the systems on Earth.
HungarianEz erős versenyt eredményez majd és nyomást gyakorol az árakra az egészségügyben.
This will lead to high levels of competition and pressure on prices in the healthcare sector.
HungarianAz biztos, hogy semmiképpen sem gyakorol pozitív hatást a foglalkoztatási adatokra.
In any event, it does not have a positive impact on the job figures.
HungarianAzért locsog ezekről a dolgokról, mert kíváncsi, milyen hatást gyakorol a hallgatóságra.
She enjoys spouting all that stuff and seeing what effect it has on you.
HungarianMegbízható források úgy találták, hogy Irán hatást gyakorol a bahreini síita népességre.
Reliable sources have identified Iranian influence on the Shi'ite population of Bahrain.
HungarianAz egy bizonyos emberhez való kötődés minden esetben nagy hatást gyakorol a robotokra.
Attachment to an individual human could be very affecting to a robot.
HungarianNyilvánvalóan jelentős hatást gyakorol az európai gazdasági növekedésre és munkahelyteremtésre.
It certainly has major effects on economic growth and job creation in Europe.