「finomkodó」のハンガリー語-英語辞書

HU

「finomkodó」英語 翻訳

HU finomkodó
volume_up
{形容詞}

finomkodó (同様に: finom, előkelősködő, úri)
finomkodó (同様に: finom, tapintatos, emberekkel jól bánó)
finomkodó (同様に: édeskés, érzelgős, mesterkélt, modoros)
finomkodó (同様に: affektáló)
finomkodó (同様に: fontoskodó, keresett, pedánsan precíz)
Én voltam a szégyenfolt a finomkodó életében.
I was like a blemish in her prissy little world.
Alex Trebek helyett ott volt a lenyalt hajú Art Fleming, finomkodó, szegény-fiú-az-estélyen mosolyával.
Art Fleming had replaced Alex Trebek, with his slicked-back hair and somehow prissy poor-boy-at-the-party smile.
Nem akarta, hogy ez a gondolat megfogalmazódjék, méghozzá épp a ténsasszony kellemes, de hervasztóan finomkodó hangján.
This wasn't a thought she wanted to hear articulated in the Goodwife's pleasant but hopelessly prissy voice.

英語での"finomkodó"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Hungarian30 év finomkodó diplomáciája még nem oldotta meg ezt a konfliktust.
30 years of rose garden diplomacy have not delivered us peace in this conflict.
Hungarian- kérdezte Visbhume finomkodó kiejtéssel.
Have we not met before? asked Visbhume in the most refined of accents.
Hungarian- Magas, éles hangon utánozta az ápolónő finomkodó beszédmodorát.
He imitated the refined accents of the nurse in a high falsetto voice.
HungarianAzt hiszem, eltúlozza kissé szólalt meg édeskés hangján a fehér hajú, alacsony termetű, finomkodó Mrs.
I think you're overdoing it a bit, said Mrs. Gladys Card, a prim little lady with white hair and a sweet voice.
HungarianHomloka finomkodó ráncokba gyűrődött.
His forehead wrinkled in upper-class-pampered perplexity.
HungarianÚjra kezdte finomkodó tánclépéseit, de akár egy udvarló madár is lehetett volna, amennyi figyelmet az egyszarvú neki szentelt.
He began his mincing, dancing advance again, but he might have been a courting bird for all the attention the unicorn paid him.
Hungarian- mondta a főbiztos halk, dallamos hangon, az arisztokratákra jellemző finomkodó kiejtéssel.
Let these proceedings begin, the Chief Commissioner said in a quiet voice, delicately melodious, sibilants emphasized ever so aristocratically.
HungarianOsfer, kisujjait kimeresztve, mint egy finomkodó szabó, szétnyitotta a kapcsot a lény nyakánál, mire a köpeny szétnyílt.
Osfer, with little fingers extended, in the manner of a fastidious tailor, unclasped the buckle at the neck of the cloak, which then fell somewhat apart.
Hungarianfinomkodó öreg hölgy