「felver」のハンガリー語-英語辞書


という意味ですか félvér
HU

「felver」英語 翻訳

HU felver
volume_up
{動詞}

1. 通常

felver (同様に: felemel, ajánl, állít, felépít)
felver (同様に: megszüntet, emel, felemel, előléptet)
felver (同様に: felriaszt, feldühít, serkent, felébreszt)
felver (同様に: növel, termel, felhúz, felszökik)
felver (同様に: becsap, felriaszt, származik, keletkezik)
felver (同様に: megindít, indít, elindít, megijeszt)
felver (同様に: legyőz, ver, korbácsol, felhúz)

2. "embert"

felver (同様に: megijeszt, megrémít, aggaszt, izgat)

3. "tojást"

felver (同様に: legyőz, porrá tör, ver, megver)
felver (同様に: összever)

4. "állatot"

felver (同様に: elpirul, elvörösödik, feltör, eláraszt)

5. "port"

felver (同様に: felrúg)

6. "álmából"

felver (同様に: kifáraszt, kifárad)
volume_up
to knock up {動} [イギ]

7. "habot"

felver (同様に: surran, megsuhint, suhint)

英語での"felver"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianMég egy félvér gladiátor is kétszer meggondolja, hogy megtámadjon-e egy villkhit.
Even a mul gladiator would think twice before attempting to take on a villichi.
HungarianSzívesen kölcsönadom az egyik félvér nerekemet a kicsikék ott várnak a kocsimban!
I could spare you one of my Nerek half-bloods - the darlings wait in my wagon.
Hungarian- Dögölj meg, félvér! - kiáltotta, s egy obszidián tőrt dobott Sorak felé.
Die, half-breed! he shouted, drawing an obsidian dagger and hurling it at Sorak.
HungarianMiközben a félvér-óriás ordított a fájdalomtól, ököllel az ágyékába ütött.
As the half-giant cried out in pain, the caravan trader drove a fist into his groin.
HungarianA megszülető félvér táltosok birtokában voltak emberi őseik minden tudásának!
Hybrid Taltos were born knowing things their human ancestors had known!
HungarianA lámpák sápadozni kezdtek a derengő világosságban, mikor megjelent a félvér kalauz.
The lamps were paling in the dawn when the half-caste guard came round.
HungarianSorak alábukott, hogy az Oltalmazó megvizsgálja a félvér-óriások elméjét.
He ducked under quickly so the Guardian could probe the half-giant's mind.
HungarianAz egyik félvér-óriás kopogtatott, mire egy félelf férfi ajtót nyitott.
One of the half-giants knocked, and the door was opened by a half-elf male.
Hungarian...ha az első generációs félvér gyermekekkel rendelkező némettel házasodik...
For first- degree mixed, if married to Germans with children...
HungarianElkészíttetem a szobádat, és szólok a félvér-óriásaimnak, hogy vigyék oda a macskádat.
I shall have a room prepared for you, and I will summon my half-giants to carry your pet there.
Hungarian- Persze, sok félelf él a városban, ahogy vannak félvér-törpék és félvér-óriások is.
Though, of course, there are many half-elves in the city, as there are half-dwarves and half-giants.
HungarianAmint a félvér sterilizálva van, természetesen a nürnbergi megszorítások érvényüket vesztik rá nézve.
If a first- mixed is sterilized, of course, the Nuremberg restrictions don't apply.
HungarianMáskülönben képtelen lett volna megtartani ezt a házat, miután félvér bátyja hátrahagyta neki.
Or she wouldn't have managed to keep this house, after her half-breed brother left it to her.
HungarianEgy problémát elhalasztottunk, mégpedig hogy melyik félvér minősül...
One matter we postponed is the point at which mixed becomes...
HungarianA legtöbb tarthenal félvér a legrosszabbat örökli ebből a vérvonalból mondta halkan, s elvigyorodott.
Most half-blood Tarthenal get the worst traits, he muttered in a low voice, then grinned.
HungarianÉszrevehetted, hogy itt a legtöbb alkalmazott félvér.
You may have noticed that most of the people working here are half-breeds.
HungarianEgy törvényt, amely felold minden félvér és német közti házasságot?
A law dissolving all marriages between mixed and German?
HungarianA kalmár elinalt, de az ajtónál egy csapat félvér-óriás és félelf állta el az útját.
The caravan trader bolted, but found his way blocked at the door by a squad of armed half-giant and half-elf guards.
HungarianA félvér új fegyverét próbálgatva bekocogott az udvarba.
Hefting it in both hands, the half-blood jogged into the yard.
HungarianEgy tizenötezeres közösség, amelynek huszonnégy százaléka indiónak nevezett félvér.
Here's a community of fifteen thousand, twentyfour per cent of which are people of mixed blood, commonly called Indios.