「előre-hátra」のハンガリー語-英語辞書

HU

「előre-hátra」英語 翻訳

HU előre-hátra
volume_up
{副詞}

előre-hátra (同様に: ide-oda, oda-vissza)
Komor gyors mozdulatokkal tekerte a ragtapaszt nyolcas formára, előre-hátra, előre-hátra.
He crisscrossed the tape, back and forth, back and forth, in tight figure-eights.
Jó érzés volt a férfi karjaiban imbolyogni előre-hátra, előre-hátra.
It felt good to be in his arms, swaying back and forth and back and forth.
A másik, vízszintesen beállított szakaszt előre-hátra mozgásnak teszik ki.
THE OTHER SECTION , SET HORIZONTALLY , SHALL BE SUBJECTED TO A BACK-AND-FORTH MOTION .
előre-hátra (同様に: ide-oda)
A hasadékból bakelit gombban végződő, keskeny rézkar állt ki, amit előre-hátra lehetett tologatni a hasadékban, a skála mentén.
Out of the slit protruded a narrow brass arm with a bakelite knob on the top which could be moved backwards and forwards up and down the slit.

"előre-hátra"に類似した翻訳-英語

előre 形容詞
előre 副詞
hátra 副詞

英語での"előre-hátra"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianMég mindig előre-hátra tolatott, amikor már a folyosóról hallotta Annie közelgő lépteit.
He was still backing and filling as her footsteps began to come down the hallway.
HungarianPedig megpróbáltuk előre, hátra, jobbra, balra, nyugatra és keletre.
We've gone forward and back to the right, to the left, to the west, to the east.
HungarianCikcakkos lépcsőkön ugrált le hátra, előre, hátra, előre , és a piactérre ért.
He leapt down the zig-zag stepsback, forth, back, forthand came out into the market-place.
HungarianLát az ember előre, lát hátra, csak a kétoldalt heverő szemetet nem látja.
You could see forward and you could see behind, but you couldn't see crap to the sides.
HungarianA kijelzőket a hajó jobb oldalára szerelték, nem előre vagy hátra.
The important displays go to the right side of the ship instead of fore and aft.
HungarianFölhúzta a talárja szélét, elkez dett előre-hátra hintázni a sarkán, aztán... egyenest a célba!
Hitching his gown up, swaying back on his feet, and then - straight off the mark!
HungarianPaul őrjöngve tolatott előre-hátra, hogy beletaláljon a szűk ajtónyílásba.
He backed and filled frantically, trying to navigate the fineness of the doorway's tight fit.
HungarianSzép kis cipőjét bámulta, ahogy előre-hátra lóbálta a lábát.
She was staring down at the neatly shod little foot she was swinging to and fro.
Hungarian... a kurzort szavanként előre vagy hátra lehet mozgatni a Ctrl és a bal ill. jobb nyíl megnyomásával?
...that you can move the cursor by words with Ctrl and left or right arrow?
HungarianA taxi nyitott, előre-hátra vágódó hátsó ajtóval - ebben a másodpercben ért a ház elé.
The taxi was al-most opposite him, rear door swinging open.
HungarianMost sem előre, sem hátra nem látott, csak nagyon-nagyon homályosan.
Now he could see neither forward nor backward, except dimly.
HungarianAz éghajlatváltozás arra szólít fel bennünket, hogy tegyünk meg egy lépést a fejlődés felé előre, ne pedig hátra.
Climate change calls for us to take a step forward in development, not a step back.
HungarianNéha úgy tűnik, hogy kettőt lépünk előre, és egyet hátra, de még mindig jobb így, mint fordítva.
Sometimes it feels like two steps forward and one step backward, but better that way than vice versa.
HungarianMarty megmerevedett, mint egy színész, aki elfelejtette a szerepét és nem tudja, előre kell mennie, vagy hátra.
Marty froze, like an actor who'd forgotten his next move, unable to advance or retreat.
HungarianA másik a térdére rogyva, mindkét kezét felszakadt ágyékára szorítva ringatta magát lassan előre-hátra.
Another was on his knees, rocking slowly back and forwards, hands thrust deep into the torn groin.
HungarianAhogy előre és hátra futtatta az időben az egyenleteket, Hari részleteiben látta az emberiség parádéját.
Running the equations time-forward, then backward, Hari had seen humanity's mortal parade in snips.
HungarianAhogy előre és hátra lebegett, Foyle elkiáltotta magát:
As she slid up and back, Foyle called: `Dynamite, Jiz!
HungarianWinstonnak leesett az álla, amikor a pirító előre-hátra lépkedve táncolni kezdett a zene ütemére.
Winston's jaw dropped open as the toaster actually started to swivel back and forthin time with the pulsating music.
HungarianElőre, hátra, előre, hátra, lefelé, lefelé és fekete csíkos árnyékok mozogtak és libegtek bizarrul a falon.
Back, forth, down, down, down, and the black-barred shadows moved and jerked in bizarre modes on the walls.
HungarianLodovik a szemével követte Kansarvot, aki megállt, előre-hátra billegett három lábán, és így szólt:
Kansarv paused, swiveled on its three legs, then said, I should explain that such expressions are only approximate.