HU durva
volume_up
{名詞}

durva (同様に: fa ágazata, fa koronája, nyers, vad)
volume_up
ramage {名詞}
durva (同様に: sor, rend, osztály, társadalmi osztály)
volume_up
rank {名詞}
Ezért durva képmutatás, ha az EU továbbra is támogatja a dohánytermelőket Európán belül.
It is therefore rank hypocrisy for the EU to continue to fund tobacco growers within Europe.

英語での"durva"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianKülönösen elterjedt és módszeres a mianmari keresztényekkel szembeni durva bánásmód.
In particular, abuses against Christians in Burma are widespread and systematic.
HungarianDurva vászonruhát, szalmából font szandált és széles karimájú kalapot viselt.
He wore garments of bast, straw sandals and a low wide-brimmed hat of woven straw.
HungarianVonásai csakúgy, mint a hangja durva volt, a beszéde és a mozgása megfontolt.
His features, like his voice, were heavy, and he moved and spoke deliberately.
HungarianAz autó nagy zökkenéssel indult el, s erősen döcögve haladt a durva köveken.
The car started with a terrific jerk and bumped madly over the rude paving stones.
HungarianÁm ez ízléstelenségnek tűnt, hogy ilyen durva, rút szerszámokkal ügyködjék.
But it had been too distasteful, the idea of such callous and ugly instruments.
HungarianVagy talán azt hiszik, hogy a durva viselkedéssel már igazolták is magukat?
You fellows ever flash a buzzeror is acting tough all the identification you need?
HungarianSovány, durva arcok, szürke és barna gúnyába bujtatott, ijesztően idomtalan testek.
The sky above pressed down upon them, down upon the entire grassy floor of the glen.
HungarianLátott ő már elég durva tárgyalást, ellenséges bírót és szkeptikus esküdtet.
He'd seen his share of nasty trials and hostile judges and skeptical juries.
HungarianKemény volt a nővel, néha kissé durva is, ha úgy érezte, hogy segíti a dolgot.
He was tough with her, even gruff when he felt that would help his cause.
HungarianJól láthatóan még nem heverte ki Sparhawk durva varázslatsemlegesítését.
He had obviously still not recovered from the shock of the breaking of his spell.
HungarianMégsem merte a találgatásoknak, az ész durva árulásainak kiszolgáltatni Regant.
Yet he dared not give Regan up to guess; to opinion; to the savage betrayals of the mind.
Hungarian- Mindenki tudomásul vette azt, amit Casmir király mondott, még ha kissé durva is volt.
The point raised by King Casmir is well taken, even though his terms were immoderate.
Hungarian- De ez az Istennő durva elutasítása - suttogta Lancelet dermedt rémülettel.
But this is to spurn the Goddess, Lancelet whispered, in frozen horror.
HungarianEgy durva, meglepően erős rántás hatására előrebukott, s lezuhant a korongról.
A savage, surprisingly powerful tug pitched him forward, headlong over the edge of the disc.
HungarianEz a szokásos kedves rendőr-durva rendőr trükk, amit Mark vagy már ezerszer látott a tévében.
It was the good guy-bad guy routine Mark had seen a thousand times on television.
HungarianS amikor odaért, keményen nekicsapódott egy durva, pikkelyes testnek.
And when he reached that place, he collided hard with a massive, scaled body.
HungarianUgyanaz a hang jött ki a torkán, amely a durva pásztorfurulyából is már annyiszor felhangzott.
The sound that came from her throat was the sound of those rude shepherd's pipes.
HungarianEddig még sose merészkedtem be ilyen durva környékre, ahol munkásemberek laknak.
I had never ventured into this mean district where workmen lived.
HungarianEz fölöttébb durva és neveletlen viselkedés, de iszonyúan föl voltam dúlva.
This was very rude and irreverent, but I was in a full state of alarm.
HungarianSok durva jelenetet lát manapság az ember, de talán... khm... mégsem volt annyira... végzetes.
There's a lot of horse-play goes on — it mayn't have been serious or fatal.