「beleillik」のハンガリー語-英語辞書

HU

「beleillik」英語 翻訳

HU beleillik
volume_up
{動詞}

Jelenlegi tudásunk alapján lehetséges, hogy bármelyik nép beleillik a képbe?
Could the role of an entire people fit in any of the gaps in our knowing?
Ez a fajta viselkedés beleillik Leo autoriter személyiségébe.
And that sort of behavior would fit Leo's authoritarian personality.
A fejébe vesz egy ideát, és aztán addig gyúrja a helyzetet, amíg beleillik az ideájába.
He gets hold of an idea and then alters every situation to fit the idea.
beleillik (同様に: behatol, bedolgoz, beledolgoz, belesző)

英語での"beleillik"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianOlyan történetet agyalt ki, ami pontosan beleillik a képbe, azonban mégsem igaz.
She thought it out so that it would meet the case exactly, but it wasn't true.
HungarianÉs még jobban beleillik a képbe, ha hozzáveszed, hogy a fattyú Lycheas Annias fia.
It fits together even tighter when you know that Lycheas the bastard is Annias's son too.'
HungarianAz Atya úgy vélekedett, hogy ő maga is ugyancsak jól beleillik a Bertramba.
Father considered that he fitted into Bertram's Hotel reasonably well.
HungarianAz elénk terjesztett jelentés - amelyet én személy szerint támogatok - beleillik ebbe a kontextusba.
The report submitted to us, which I personally support, fits into this context.
HungarianItt van például Gollam, ő kitűnően beleillik a regébe, sokkal jobb hallani róla, mint együtt lenni vele.
Why, even Gollum might be good in a tale, better than he is to have by you, anyway.
HungarianDe elég jól beleillik az emberi kézbe, habár elég kicsi.
But it fits a human hand well enough, although it's a little small.
HungarianTehát ki az, aki beleillik a képletbe, a közelben is lakik, és be is tud jutni éjjel a templomba?
So who fits the bill, also lives in the neighborhood, and also has access in the night to the church?
HungarianDe túl gyorsan cselekedett, túlságosan beleillik a tervbe!
But the moves come too swiftly, too well fitting into a pattern!
HungarianCsak az számít tudománynak, ami beleillik a politikai elképzelésekbe.
Science is only what fits into the political concept.
HungarianDe csak azért, mert én úgy gondolom... hogy a megadás gondolata... pont most beleillik az egész képbe.
But only because I think... that the concept of surrender... fits with the big picture right now.
HungarianA Titkos Kör ezen önpusztítása jobban beleillik a Lady terveibe, mintha kívülről rombolnák szét őket.
Such self-destruction suits the Lady's plans better than the original plan to disrupt them from outside.
Hungarian- Ez beleillik az én elgondolásomba - mondta Colgate felügyelő.
Inspector Colgate said: That fits in with my idea.
HungarianOlyan bútort próbálok építeni ami beleillik az építészetbe.
I'm trying to build furniture that fits architecture.
HungarianSzerintem valami személyes ügy van a dologban, és Genar-Hofoen is beleillik a képbe, de hogy hogyan és miképp...
There is some private issue being played out in this, I believe, and Genar-Hofoen fits in somewhere.
HungarianAmit Budapesten, a Magyar Gárda megalakulásakor láthattunk, beleillik a meghatározás kritériumaiba.
What we have seen in Budapest with the establishment of the Hungarian Guard can be included within the scope of this definition.
HungarianEz beleillik a legendákba erősítette meg Krayhayft.
Krayhayft said, That fits with the tales.
HungarianGeorge teste alatt volt, és beleillik a pisztolyba.
It was under George's body and it checks.
HungarianHa én írok le valamit, az rémhírterjesztés, de ha Herbert Bösch, természetesen ő a párt tagja és beleillik.
When I write it, it is called 'scandal-mongering', but Herbert Bösch, or course, is a member of the party and fits in with it.
HungarianA biztos asszony bizonyára tud egy keveset az adóparadicsomokról, hiszen Luxemburg meglehetősen beleillik ebbe a kategóriába.
The Commissioner must know a little bit about tax havens, because Luxembourg rather falls into that category.
Hungarian- Mindkettő beleillik a szerepbe - felelte Yane.