「üvölt」のハンガリー語-英語辞書

HU

「üvölt」英語 翻訳

HU üvölt
volume_up
{動詞}

1. 通常

üvölt (同様に: ordít, vonít, bömböl)
Nos hát nem fogok itt ülni, és hallgatni, hogyan üvölt, amíg Dale bácsi meg nem hal, ez biztos.
Well, Im not just gonna sit here and listen to it howl until Uncle Dale dies, thats for sure.
Hallgassátok, hogyan üvölt! mondta Alec.
Listen to it howl, Alec said, loud enough to wake the dead.
Arra gondolt: így üvölt majd a tébolydában is, élete utolsó percéig.
She howled with it, a doglike sound from which most of her sanity had been subtracted.
üvölt (同様に: ordít, rikolt, bömböl)
üvölt (同様に: ordít, bömböl, bőg)
kiáltott úgy, ahogyan egy harcos üvölt fel a csata hevében.
Mystra! he shouted, as a warrior bellows in battle.
üvölt (同様に: ordít)
A közönség üvölt, gurul a nevetéstől, őrült taps.
The audience roars its approval, applauds wildly.
Elfordult, és felment a lépcsőn, hallotta, hogyan üvölt a démon őrjöngve Merrinre:
He looked away and walked up the stairs, heard the demon roaring frenziedly at Merrin.
The crowd positively roars.
üvölt (同様に: ordít, sikolt, visít, fültépően sikít)
üvölt (同様に: huhog, jajgat, jajveszékel)
üvölt (同様に: sír, jajgat)

3. "zene"

üvölt (同様に: lerombol, robbant, rátámad, elperzsel)

英語での"üvölt"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianÜvölt és fecseg, és azzal dicsekszik, amit csinált, meg hogy milyen okos.
You scream and you rant and you boast of what you've done and how clever you are.
HungarianElfordult, és felment a lépcsőn, hallotta, hogyan üvölt a démon őrjöngve Merrinre:
He looked away and walked up the stairs, heard the demon roaring frenziedly at Merrin.
HungarianFőleg a tanáromra, Nashre emlékszem, ahogy üvölt a nevetéstől, miközben olvassa.
I remember my teachers, Nash in particular, just howling with laughter when they read it.
HungarianÍgy van ez mindig: ha az ember a sivatagba menekül, a fülébe üvölt a csend.
So it always is: when you escape to a desert the silence shouts in your ear.
HungarianArra gondolt: így üvölt majd a tébolydában is, élete utolsó percéig.
She howled with it, a doglike sound from which most of her sanity had been subtracted.
HungarianA lefejtett csecsemő üvölt; rögtön megjelenik egy dajka a külső elválasztású mirigykivonat üvegével.
The decanted infant howls; at once a nurse appears with a bottle of external secretion.
HungarianA katonák mindig engedelmeskednek, ha valaki parancsot üvölt.
Military men always respond to commands - if the commands are shouted.
HungarianValahol itt üvölt a közelben, de a fák nem mozognak.
Must be blowing in around something, but the trees arent bending or anything.
HungarianNincs miért aggódni, ha üvölt, majd elcsendesedik.
You see, you have nothing to worry about when he's screaming, Detective.
HungarianA mikrofonba üvölt, valósággal beleremegnek a falak.
Kipler yells this directly into his microphone, and the walls shake.
Hungariankiáltott úgy, ahogyan egy harcos üvölt fel a csata hevében.
Mystra! he shouted, as a warrior bellows in battle.
HungarianHa éhes, úgy üvölt, hogy Tina Turnertis lepipálja.
When she's hungry, she can hit notes Tina Turner hasn't thought of.
HungarianDuddits először tudomást sem vesz róla, csak üvölt tovább.
At first Duddits takes no notice, just goes on howling.
HungarianAz a valami, ami üldözi, bőmből, üvölt és átkozódik.
The thing that was after him screamed and howled and cursed.
HungarianA közönség üvölt, gurul a nevetéstől, őrült taps.
The audience roars its approval, applauds wildly.
HungarianIde figyeljetek milyen édes mikor nem üvölt.
FLIPPY: He looks so sweet when he's not yelling.
Hungariankérdem, miközben Prince a fülembe üvölt.
I ask, with Prince screaming in my ear.
HungarianDuddits a háttérben üvölt és jajong.
Duddits in the background, trumpeting and walling.
HungarianNem üvölt, mint a kutya a fönti társalgóban, de láthatóan ugyanúgy érintkezésben van a kocsival, szinkronba kerül vele.
He wasn't howling like the dog was, upstairs in the common room, but he seemed in touch with the thing just the same, in sync with it.
HungarianA tömeg szó szerint üvölt.