「átfogó」のハンガリー語-英語辞書

HU

「átfogó」英語 翻訳

HU átfogó
volume_up
{名詞}

1. 数学

átfogó

英語での"átfogó"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianA jövőben a légi közlekedési viteldíjakat átfogó és átlátható módon kell közzétenni.
In future air fares are to be set out in a comprehensible and transparent way.
HungarianÍgy teremtheti meg végül egy, a térséget érintő, átfogó uniós politika alapjait.
It could thus establish the basis for a global EU policy on this region.
HungarianLetartóztatása az emberi jogi aktivisták ellen viselt átfogó harc része.
His arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
HungarianAktívabb és sok területet átfogó munkaerő-piaci politikára van szükségünk.
We need a more active labour market policy and one which covers many areas.
HungarianEbben az átfogó politikában a koordináció és az együttműködés a kulcsszó.
Coordination and cooperation are the keywords of this cross-cutting policy.
HungarianTermészetesen továbbra is az euró stabilitása kell, hogy legyen az alapvető és átfogó cél.
The stability of the euro must, of course, remain the crucial and overarching goal.
HungarianAz EU minden polgára számára gyakorlati és átfogó segítséget jelentének.
They concern practical and comprehensible help for every citizen of the EU.
HungarianÁtfogó vitákat folytattunk, amikor az üzemanyagok minőségéről szóló irányelvet elfogadtuk.
We had wide-ranging debates at the time when the Fuel Quality Directive was adopted.
HungarianAzonnal lehetővé tettünk egy európai felügyelet alatt végzendő átfogó vizsgálatot.
We have immediately cleared the way for a thorough investigation under European supervision.
Hungarian00:15:40.14,00:15:45.34 Holnap reggel átfogó jelentést kérek a történtekről.
I want a complete report of what happened first thing in the morning.
HungarianGondoskodtunk arról, hogy az emberi tényező átfogó módon szerepeljen a tesztelési kritériumokban.
We have ensured that the human factor is widely represented in the test criteria.
HungarianA társadalmi párbeszéd nem lesz többé átfogó kötelezettség az EU számára.
Social dialogue will no longer be a horizontal obligation for the EU.
HungarianVárom az átfogó válaszokat ezekre a létfontosságú kérdésekre a vita végén.
I look forward to hearing full answers to these crucial questions at the end of this debate.
HungarianA jövőbeni elképzelésekről nincs átfogó belpolitikai egyetértés.
An inclusive internal political consensus on the way forward remains elusive.
HungarianTengerpolitikánk nagyra törő, átfogó és részletes jövőképét is meghatározza.
It also sets out an ambitious, inclusive and detailed vision for the future of maritime policy.
HungarianValóban, ennek az eszköznek az a célja, hogy átfogó vitát ösztönözzön a civil társadalomban.
Indeed, this instrument is designed to promote in-depth debate throughout civil society.
HungarianAz éghajlatváltozás kulcsfontosságú része a fenntartható fejlődésre vonatkozó átfogó menetrendnek.
Climate change is a crucial part of the broader agenda on sustainable development.
HungarianItt az ideje, hogy az egész Európai Uniót átfogó közös politikát vezessünk be ezen a területen.
It is high time that we introduced a common, EU-wide policy in this field.
HungarianAz Emberi Jogi Tanács az emberi jogok védelmének központi, átfogó szerve.
It is a central, global body for the protection of human rights.
HungarianEgyetértek azon elképzelésükkel, hogy az átfogó programirányítási tanács ne legyen közgyűlés.
I agree with your idea that the Global Programme Management Board must not be an assembly.