「periode」のノルウェー語-英語辞書

NO

「periode」英語 翻訳

EN
EN

「period」ノルウェー語 翻訳

volume_up
period {名詞}

NO periode
volume_up
{男性名詞}

periode (同様に: æra, epoke)
volume_up
period {名詞} (epoch)
I løpet av en 60 dagers periode gikk ordforrådet hans fra 2-3 ord til 300 ord.
Within a period of 60 days, his vocabulary went from two to three words to 300 words.
Men, vi går inn i en farligere periode av vår historie.
But we are entering an increasingly dangerous period of our history.
Så dette plaget meg over en lengre periode.
And so this had me stymied for quite a long period of time.
periode
volume_up
period {名詞} (extent of time)
I løpet av en 60 dagers periode gikk ordforrådet hans fra 2-3 ord til 300 ord.
Within a period of 60 days, his vocabulary went from two to three words to 300 words.
Men, vi går inn i en farligere periode av vår historie.
But we are entering an increasingly dangerous period of our history.
Så dette plaget meg over en lengre periode.
And so this had me stymied for quite a long period of time.

英語での"periode"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

NorwegianDette opptaket ligger bare på enheten i en kort periode og sendes ikke til Google.
This recording remains on the device only fleetingly and is not sent to Google.
NorwegianMed Chromebook Pixel får du lagringsplassen over en periode på tre år.
For the Chromebook Pixel, you'll have your storage for 3 years.
NorwegianHvis du slettet Google-kontoen din ved et uhell , kan du i en kort periode prøve å gjenopprette den.
If you accidentally deleted your Google Account, you have a short amount of time to try and recover it:
NorwegianFor de fleste enheter får du 100 GB med gratis lagring over en periode på 2 år, beregnet fra datoen da du løste inn tilbudet.
For most devices you'll have storage for 2 years, starting on the date you redeem the offer.
NorwegianI grunn, hvis man ser tilbake, så har menneskenes kommunikasjonsmedia og måtene vi organiserer oss på sosialt, utviklet seg sammen over en ganske lang periode.
In fact, if you look back, human communication media and the ways in which we organize socially have been co-evolving for quite a long time.
NorwegianOg da vi bevegde oss i en periode på 1800-tallet med oppspringet av europeiske nasjonale stater hvor identitet og troskap ble definert utifra etnisitet.
And then we moved on into an era in the 19th century with the rise of a European nation-state where identities and allegiances were defined by ethnicity.
NorwegianDette er en 20 år gammel delfin som lever i Florida og hun hadde disse blødningene i munnen sin som over en treårig periode utviklet seg til invasiv spinocellulær kreft.
This is 20-year-old dolphin living in Florida, and she had these lesions in her mouth that, over the course of three years, developed into invasive squamous cell cancers.
NorwegianNettleserbufferen din er en midlertidig logg over Internett-aktiviteten din, deriblant bilder, lyder og nedlastinger, som lagres i en fil på datamaskinen din i en kort periode.
Your browser cache is a temporary record of your internet activity, including images, sounds, and downloads, that is stored within a file on your computer for a short while.
NorwegianFaktisk, hvis vi går tilbake i de historiske opptegnelsene, så var det en periode for hundrevis av år siden, hvor inntekten per person i India og Kina til og med var høyere enn i Europa.
Actually if we go back into the historical record, there was a time hundreds of years ago when the income per person in India and China was even above that of Europe.