「Negativ」のドイツ語-ポーランド語辞書

DE

「Negativ」ポーランド語 翻訳

PL

DE Negativ
volume_up
{中性名詞}

1. 写真学

Negativ
"Sputnik" war in der Innenstadt, das Negativ.
W czasie pożaru "Sputnik" był gdzie indziej, mam na myśli negatyw.
Odwrócony został negatyw.
To jest dokładny negatyw.

"negativ"の類義語(ドイツ語):

negativ

ポーランド語での"Negativ"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

GermanErlotinib wurde in konventionellen Genotoxizitätsstudien negativ getestet.
Erlotynib dawał negatywne wyniki w konwencjonalnych badaniach genotoksyczności.
GermanB. unklar oder negativ sind.
At this time, we do not remove terms for reasons such as being unclear or negative.
GermanKeiner der Patienten wurde während der Studie HBsAg- oder HBeAg-negativ.
przerwaniu podawania adefowiru dipiwoksylu i pegylowanego interferonu alfa- 2a.
GermanEin Mem kann gut gedeihen, obwohl es sich auf die genetische Fitness negativ auswirkt.
Mem może rozkwitać, pomimo swojego negatywnego wpływu na przystosowanie genetyczne.
GermanEine Mikronukleus-Studie und eine DNA-Reparaturstudie in Ratten waren ebenfalls negativ.
Wyniki badań mikrojądrowych i naprawy DNA u szczurów także były negatywne.
GermanFünf Patienten erreichten und behielten eine HBsAg-Serokonversion (HBsAg-negativ/HBsAk- positiv).
początku leczenia, wykazywało poprawę w skali zwłóknienia Ishak’ a o ≥ 2 punkty.
GermanEinige dieser Abenteuer sind ein bisschen düster oder negativ.
Niektóre znajdują się po ciemniejszej stronie, a inne są cudownie zachęcające.
GermanIch erzählen ihnen meine Geschichte, dass ich HIV-positiv bin, dass mein Kind aber HIV-negativ ist.
* *Opowiadam im moją historię:* *że mam HIV,* *ale moje dziecko nie jest zarażone.
GermanExtrakorporale Behandlungen, bei denen es zu einem Kontakt zwischen Blut und negativ geladenen
Pozaustrojowe procedury lecznicze prowadzące do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym
GermanExtrakorporale Behandlungen, die zum Kontakt zwischen Blut und negativ geladenen Flächen
Stosowanie terapii prowadzących do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku (zob. punkt
GermanExtrakorporale Behandlungen, die zu einem Kontakt des Blutes mit negativ geladenen Oberflächen
Stosowanie terapii prowadzących do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku (patrz
GermanDie übrigen 76 % blieben durchgehend antikörper-negativ.
U pozostałych 76 % pacjentów nie wykrywano przeciwciał przez cały okres leczenia.
GermanWirksamkeit bei Probanden, die für die jeweiligen Impfstoff-HPV-Typen negativ waren
Skuteczność u osób, u których nie wykryto obecności odpowiedniego(ich) typu(ów) HPV objętych szczepionką.
GermanDiese Abnahme der Cmin von Atazanavir kann die Wirksamkeit von Atazanavir negativ beeinflussen.
Zmniejszenie wartości Cmin dla atazanawiru może negatywnie wpływać na skuteczność atazanawiru.
GermanWenn ich das Rad drehe, können Sie erkennen, daß diese Zahlen hier negativ und positiv werden.
Aż się prosi, żeby nazwać jakoś te liczby i dorzucić do skryptu.
GermanDiese Abnahme der Cmin von Atazanavir könnte die Wirksamkeit von Atazanavir negativ beeinflussen.
Zmniejszenie wartości Cmin dla atazanawiru może negatywnie wpływać na skuteczność atazanawiru.
GermanStandardtests zur Genotoxizität, die mit Riluzol durchgeführt wurden, verliefen negativ.
Standardowe testy nie wykazały genotoksyczności ryluzolu.
GermanGenotoxische Untersuchungen mit Bosentan verliefen negativ.
Bozentan w badaniach genotoksyczności nie wykazywał takiego działania.
GermanDie Ergebnisse der Karzinogenitätsstudien bei der Ratte waren negativ.
Rezultaty badań rakotwórczości na szczurach były negatywne.
GermanAls ich auf die Fünfzig zuging, wachte ich morgens auf und meine ersten sechs Gedanken waren alle negativ.
Kiedy zbliżałam się do pięćdziesiątki, tuż po przebudzeniu dopadały mnie czarne myśli.