「Intervall」のドイツ語-ポーランド語辞書

DE

「Intervall」ポーランド語 翻訳

DE Intervall
volume_up
{中性名詞}

1. 数学

Intervall
% przedział ufności
% przedział ufności b
Eine Wiederholungsimpfung erwies sich innerhalb der empfohlenen Intervalle als wirkungsvoll.
Wykazano, że ponowne szczepienie jest skuteczne w zalecanych przedziałach czasu.

2. 音楽, 向上する

Intervall
(Informationen zum Ändern dieses Intervalls finden Sie unter Überprüfen des E‑Mail-Eingangs.)
(Aby zmienić ten interwał, zobacz temat Sprawdzanie nowej poczty e‑mail).

ポーランド語での"Intervall"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

GermanEin erhöhtes maximales PR- Intervall war im Vergleich zu Atazanavir allein zu beobachten.
Obserwowano wydłużenie maksymalnego odstępu PR w porównaniu do samego atazanawiru.
GermanDie mittlere Anzahl der Expositionstage in den klinischen Studien betrug 114 (Intervall:
Mediana liczby dni ekspozycji w badaniach klinicznych wynosiła 114 (zakres:
GermanWenn Sie an einer Veränderung des Herzschlags leiden, die als QT-Intervall-Verlängerung im
Jeśli występują zaburzenia w zapisie EKG określane jako wydłużony odstęp QT,
GermanDas pflasterfreie Intervall beginnt an Tag 22 und beträgt sieben Tage.
Okres bez plastra zaczyna się dwudziestego drugiego dnia i trwa siedem dni.
GermanBei einigen Frauen bleiben in dem pflasterfreien Intervall die Entzugsblutungen aus.
U niektórych kobiet w okresie niestosowania plastra, nie występuje krwawienie z odstawienia.
GermanWenn das QTc-Intervall grösser als 500 ms ist, sollte Fareston nicht angewendet werden.
Jeśli odstęp QTc przekracza 500 ms, leku Fareston nie należy stosować.
GermanBei < 1 % der Patienten wurde ein QTcF-Intervall über 500 msec gemessen.
U mniej niż 1 % pacjentów obserwowano QTcF dłuższe niż 500 milisekund.
GermanDer Inhaber der Zulassung wird PSURs in jährlichem Intervall vorlegen.
Ponadto, zaktualizowany Plan Zarządzania Ryzykiem należy przedłożyć:
GermanInsgesamt betrug das erkrankungsfreie Intervall 7 Monate (2 bis 16 Monate).
Ogólnie, okres remisji wynosił 7 miesięcy (2 do 16 miesięcy).
GermanGeben Sie ein Intervall für erneute Schlüsselerstellung ein (normalerweise in Sekunden).
W polu Rekey Interval (Okres odświeżenia klucza) wprowadź odstęp czasowy (zazwyczaj w sekundach).
GermanDie Wirkung auf das QT Intervall wurde 1 Stunde nach der Einnahme bestimmt (mittlere tmax für Vardenafil).
Wpływ na odstęp QT mierzono w godzinę po podaniu (średni Tmax dla wardenafilu).
GermanAusserdem wurde bei Studien an Hunden ein leichter Anstieg im korrigierten QT-Intervall beobachtet.
Ponadto, w badaniach na psach, zaobserwowano nieznaczne wydłużenie skorygowanego odstępu QT.
GermanDer Inhaber der Zulassung wird PSURs in jährlichem Intervall vorlegen.
Corocznie podmiot odpowiedzialny będzie dostarczać okresowy raport o bezpieczeństwie produktu leczniczego.
GermanDas pflasterfreie Intervall darf jedoch keinesfalls länger als 7 Tage andauern.
W żadnym wypadku przerwa pomiędzy stosowaniem systemów transdermalnych, plastrów nie może przekraczać 7 kolejnych dni.
GermanWirkung auf das QT/QTc-Intervall Eine Langzeit-Androgendeprivationstherapie kann das QT-Intervall verlängern.
Wpływ na odstęp QT (QTc) Długotrwały brak androgenów może spowodować wydłużenie odstępu QT.
Germandie möglicherweise das QT-Intervall verlängern (siehe Abschnitt 4.4).
powodować wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4. 4).
GermanIm Vergleich mit Placebo ergab sich keine klinisch signifikante Wirkung von Lamotrigin auf das QT- Intervall.
Nie zaobserwowano istotnego klinicznie wpływu lamotryginy na odstęp QT w porównaniu z placebo.
GermanÄltere Patienten könnten auch anfälliger sein für medikamentöse Einflüsse auf das QT-Intervall.
Również pacjentki w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwe na wywoływane przez lek wydłużenie odstępu QT.
GermanIn den klinischen Studien war der Effekt auf das QTc-Intervall gering (im Mittel 1 ms).
W badaniach klinicznych odnotowano niewielki wpływ preparatu Ketek na skorygowany czas QT (średnia zmiana o około 1 ms).
GermanEs wurden keine Studien durchgeführt, in denen bewertet worden wäre, ob Veraliprid eine Wirkung auf das QT- Intervall hat.
Nie przeprowadzono badań mających na celu ocenę, czy weraliprid wykazuje wpływ na QT.