「ins Ausland」のドイツ語-ポーランド語辞書

DE

「ins Ausland」ポーランド語 翻訳

DE ins Ausland
volume_up

ins Ausland
Wichtigste Aspekte einer Entsendung ins Ausland:
Najważniejsze konsekwencje oddelegowania do pracy za granicę dotyczą:
Sie ziehen für die gesamte Dauer Ihrer Entsendung ins Ausland?
Przeprowadzasz się za granicę na cały okres oddelegowania?
Wenn Sie eigens für eine medizinische Behandlung ins Ausland reisen, gelten andere Regelungen.
W przypadku wyjazdu za granicę specjalnie w celu leczenia obowiązują inne zasady.

"ins Ausland"に類似した翻訳-ポーランド語

ins 対照
Polish
in 前置詞
Polish
Ausland 名詞
Polish

ポーランド語での"ins Ausland"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

GermanDas ist meistens dann der Fall, wenn die Kinder für ein Semester ins Ausland gehen.
Z reguły zdarza się to, kiedy dziecko wyjeżdża na studia zagranicę.
GermanJA - Ihre Entsendung ins Ausland hat keine Auswirkungen auf Ihre Familienkrankenversicherung.
TAK – Twoja delegacja zagraniczna nie wpływa na ubezpieczenie zdrowotne Twojej rodziny.
GermanWährend der Entsendung ins Ausland erworbenes Einkommen kann im Erwerbsland besteuert werden.
Dochody uzyskane podczas oddelegowania do pracy za granicą mogą podlegać opodatkowaniu w kraju, w którym je uzyskano.
Germanwenn Sie ins Ausland reisen:
GermanJA — Wenn Sie einige Monate in einem anderen EU-Land arbeiten wollen, „entsenden“ Sie sich am besten selbst ins Ausland.
TAK – Jeśli zamierzasz podjąć pracę w innym kraju UE przez okres kilku miesięcy, najlepszym rozwiązaniem jest „oddelegowanie się” do pracy za granicą.
GermanJA — Für Bulgaren und Rumänen gelten beim Zugang zum Arbeitsmarkt noch Beschränkungen, nicht aber bei Entsendungen ins Ausland.
TAK – Choć nadal istnieją ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla obywateli Bułgarii i Rumunii, nie dotyczą one oddelegowania do pracy za granicą.
GermanFür diejenigen, die ins EU-Ausland reisen oder EU-weit im Internet einkaufen, liegen die Vorteile der gemeinsamen Währung auf der Hand.
Korzyści płynące ze wspólnej waluty są oczywiste dla każdego, kto podróżuje za granicą lub dokonuje zakupów na stronach internetowych działających w innym państwie UE.
GermanFred tritt aus dem Zusatzrentensystem in Land A aus, doch die Versicherungsgesellschaft teilt ihm mit, dass er die erworbenen Ansprüche bei einem Umzug ins Ausland verliert.
Fred opuścił dodatkowy system emerytalny w kraju A, a jego ubezpieczyciel powiedział mu, że straci swoje nabyte prawa, jeśli przeniesie się do innego kraju.
GermanDu kannst einen Job online finden, Tips gebrauchen, deine Talente testen, mehr über Gesetzgebung lernen, und Möglichkeiten entdecken, ins Ausland arbeiten zu gehen.
Możesz znaleźć prace przez Internet, skorzystać ze wskazówek, sprawdzić swoje umiejętności, dowiedzieć się więcej o prawie i odkryć możliwości związane z pracą za granicą.