「beziehungsweise」のドイツ語-ポーランド語辞書

DE

「beziehungsweise」ポーランド語 翻訳

PL

DE beziehungsweise
volume_up
{接続詞}

beziehungsweise (同様に: oder, oder aber)
volume_up
lub {接}
70-Ansprechraten wurden dieselben Kriterien mit einer mindestens 50 %igen beziehungsweise 70 %igen Verbesserung gewählt.
ASAS 50 i 70 oznacza odpowiednio 50 % lub 70 % poprawę w odniesieniu do tych samych kryteriów.
Wir nennen sie so, weil ihr Kern, beziehungsweise ihr Zentrum sehr aktiv ist.
Nazywamy je tak ponieważ ich jądra lub inaczej centra, są bardzo aktywne.
die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens beziehungsweise eines Nichttätigwerdens;
korzyści i koszty, które mogą wynikać z działania lub zaniechania działania,
beziehungsweise (同様に: oder, entweder, bzw., entw.)
volume_up
albo {接}
beziehungsweise
beziehungsweise (同様に: bzw.)
beziehungsweise

"beziehungsweise"の類義語(ドイツ語):

beziehungsweise

ポーランド語での"beziehungsweise"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

GermanDas hier sind die Zahlen von eins bis zehn, beziehungsweise die Ziffern von null bis neun.
Numery od 1 do 10, a raczej cyfry od 0 do 9.
GermanUnd das ist der Zeitpunkt, wenn Menschen die Hoffnung aufgeben, beziehungsweise wenn jede Lebensform die Hoffnung aufgibt.
I wtedy ludzie tracą nadzieję, każda żywa istota traci wtedy nadzieję.
GermanDer Wirkstoff befand sich unverändert zu ungefähr 20 % beziehungsweise 7 % der eingenommenen Dosis in den Faeces bzw. im Urin.
Lek w niezmienionej postaci stanowi odpowiednio około 20 % i 7 % podanej dawki w kale i moczu.
GermanDies ermöglicht uns genetische Vielfalt, beziehungsweise ermöglicht es den Blumen genetische Vielfalt.
To daje roślinom różnorodność genetyczną.
GermanDas Bild wird entsprechend den Bewegungen des Mauszeigers vergrößert beziehungsweise verkleinert.
Rozmiar obrazów można zmieniać z zachowaniem proporcji, naciskając i przytrzymując klawisz Shift podczas przeciągania narożnego uchwytu zmiany rozmiaru.
GermanDer Prozentsatz an Patienten mit mindestens einem Blutungsereignis betrug in den Behandlungsgruppen 10,9 % beziehungsweise 6,4 % (p < 0,001).
Odsetek pacjentów, w obu ocenianych grupach, u których wystąpił przynajmniej jeden przypadek krwawienia wynosił odpowiednio:
GermanDie entsprechenden Zahlen für eine mindestens 50%ige Schmerzreduktion waren 50 % (Duloxetin-Behandlungsgruppen) beziehungsweise 26 % (Placebogruppen).
Odsetki pacjentów, którzy zgłosili zmniejszenie nasilenia bólu o co najmniej 50 % wynosiły odpowiednio 50 % i 26 %.
GermanBeide Arzneimittel werden intrazellulär zu ihren aktiven Metaboliten Lamivudin-5'-Triphosphat (TP) beziehungsweise Zidovudin-5'-TP metabolisiert.
Obydwa leki są przekształcane wewnątrzkomórkowo do ich aktywnych pochodnych odpowiednio 5 ’ - trójfosforanu (TP) lamiwudyny i 5 ’ - TP zydowudyny.
GermanDas Bild wird entsprechend den Bewegungen des Mauszeigers vergrößert beziehungsweise verkleinert.
Możesz zmieniać rozmiar obrazu, przeciągając jeden z uchwytów zmiany rozmiaru (biały), co spowoduje powiększanie i pomniejszanie obrazu zgodnie z ruchem kursora.
GermanDie Inzidenz von ZNS- Blutungen während der Infusion betrug 4 (0,3 %) bei mit Drotrecogin alfa (aktiviert) behandelten Patienten beziehungsweise 3 (0,2 %) bei mit Placebo behandelten Patienten.
Krwawienie w obrębie OUN w czasie infuzji wystąpiło odpowiednio u 4 (0, 3 %) i u 3 (0, 2 %) pacjentów otrzymujących drotrekoginę alfa (aktywowaną) i placebo.
GermanDie Gewichtung der Anteile am aggregierten Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen und an der gesamten aggregierten Bilanz der monetären Finanzinstitute beträgt 5/6 beziehungsweise 1/6.
Udziałom w zagregowanym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych i ogólnym zagregowanym bilansie monetarnych instytucji finansowych przypisuje się wagi wynoszące odpowiednio 5/6 i 1/6.

他の言葉