「benommen」のドイツ語-ポーランド語辞書

DE

「benommen」ポーランド語 翻訳

DE benommen
volume_up
{形容詞}

benommen
benommen (同様に: berauscht)

"benommen"の類義語(ドイツ語):

benommen

ポーランド語での"benommen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

GermanEs besteht die Gefahr, dass Sie sich benommen fühlen, wenn Ihnen ZYPREXA gegeben wurde.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Istnieje ryzyko, że po podaniu leku ZYPREXA może wystąpić uczucie senności.
GermanBenommen- heit, Kopfschmer zen, Geschmacks störungen
Zawroty i bóle głowy, zaburzenia smaku
GermanInformieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie sich plötzlich sehr müde oder benommen fühlen oder kurzatmig sind.
Pacjent powinien natychmiast poinformować lekarza, jeśli odczuje zmęczenie lub zawroty głowy lub zacznie odczuwać zadyszkę.
GermanAlso lief ich tagsüber benommen herum.
Próbowałem skończyć pierwszą książkę, błąkałem się nieprzytomnie każdego dnia, bo pisałem od północy do 5 rano.
GermanWenn Sie sich schwindlig oder benommen fühlen, setzen Sie sich nicht ans Steuer eines Fahrzeugs und bedienen Sie keine Maschinen.
Jeśli wystąpią zawroty głowy i uczucie osłabienia, nie należy prowadzić pojazdów ani posługiwać się narzędziami.
GermanAlso lief ich tagsüber benommen herum.
GermanTrinken Sie keinen Alkohol, wenn Sie mit Zalasta behandelt werden, da Zalasta und Alkohol zusammen dazu führen können, dass Sie sich benommen fühlen.
Ciąa i karmienie piersią lekarza, jeż są ciąy lub są, ż mogą w eli w ż Kobiety muszą najszybciej poinformować
GermanVerkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen Es besteht die Gefahr, dass Sie sich benommen fühlen, wenn Ihnen ZYPREXA VELOTAB gegeben wurde.
Je eli pojawia si senno, nie nale y prowadzi pojazdów mechanicznych ani obsługiwa adnych maszyn i urz dze mechanicznych.
GermanFalls Sie sich benommen fühlen, verzichten Sie auf die Teilnahme am Straßenverkehr oder auf das Bedienen von Maschinen, bis es Ihnen wieder besser geht.
Jeśli wystąpią zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych dopóki objawy nie ustąpią.
GermanSie können sich benommen fühlen, wenn Sie ZYPREXA zusammen mit Antidepressiva oder Arzneimitteln gegen Angstzustände oder zum Schlafen (Tranquilizer) nehmen.
Stosowanie leku ZYPREXA w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, uspokajającymi lub nasennymi może wywoływać senność.
GermanTrinken Sie keinen Alkohol, wenn Sie mit ZYPREXA VELOTAB behandelt werden, da ZYPREXA VELOTAB und Alkohol zusammen dazu führen können, dass Sie sich benommen fühlen.
Ci a i karmienie piersi Kobiety musz jak najszybciej poinformowa lekarza, je eli s w ci y lub s dz, e mog by w ci y.
GermanSie können sich benommen fühlen, wenn Sie Olanzapin Teva zusammen mit Antidepressiva oder Arzneimitteln gegen Angstzustände oder zum Schlafen (Tranquilizer) nehmen.
Stosowanie leku Olanzapine Teva w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, uspokajającymi lub nasennymi może wywoływać senność.
GermanWenn Sie bereits Antidepressiva, Arzneimittel gegen Angstzustände oder zum Schlafen (Tranquilizer) einnehmen, können Sie sich benommen fühlen, wenn ZYPADHERA gegeben wird.
Stosowanie leku ZYPADHERA w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, uspokajającymi lub nasennymi może wywoływać senność.
GermanIm Jahr 2000 lebte ich in Brooklyn und versuchte mein erstes Buch fertigzustellen, ich lief jeden Tag wie benommen herum, weil ich von Mitternach bis 5 Uhr morgens schrieb.
W roku 2000 mieszkałem na Brooklynie.
GermanSie können sich benommen fühlen, wenn Sie OLANZAPINE NEOPHARMA zusammen mit Antidepressiva oder Arzneimitteln gegen Angstzustände oder zum Schlafen (Tranquilizer) nehmen.
Stosowanie leku OLANZAPINE NEOPHARMA w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, uspokajającymi lub nasennymi może wywoływać senność.
GermanSie dürfen sich nicht an das Steuer eines Fahrzeugs setzen oder Maschinen bedienen, wenn Sie nach der Einnahme Ihrer Arzneimittel schläfrig sind oder Sie sich benommen fühlen.
Jednak pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli czuje się senny lub ma zawroty głowy po przyjęciu leków.
GermanDie Kombination von ABILIFY Injektionslösung mit anderen Arzneimitteln, die gegen Angstzustände genommen werden, kann dazu führen, dass Sie sich benommen oder schwindelig fühlen.
Połączenie ABILIFY roztwór do wstrzykiwań z przyjmowaniem leków przeciwlękowych może powodować uczucie senności lub zawroty głowy.
GermanWenn Sie sich während oder nach der Injektion einer Ohnmacht nahe oder benommen fühlen, sagen Sie dies Ihrem Arzt, bevor Sie Ihre nächste Dosis injizieren.
W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zasłabnięcia podczas wykonywania zastrzyku lub później przed podaniem następnej dawki należy skontaktować się z lekarzem.
GermanIm Jahr 2000 lebte ich in Brooklyn und versuchte mein erstes Buch fertigzustellen, ich lief jeden Tag wie benommen herum, weil ich von Mitternach bis 5 Uhr morgens schrieb.
W roku 2000 mieszkałem na Brooklynie. ~~~ Próbowałem skończyć pierwszą książkę, błąkałem się nieprzytomnie każdego dnia, bo pisałem od północy do 5 rano.
GermanPatienten, die sich unter Behandlung mit Celecoxib benommen, schwindlig oder schläfrig fühlen, sollen weder aktiv am Straßenverkehr teilnehmen noch Maschinen bedienen.
Pacjenci, u których podczas leczenia celekoksybem wystepuja zawroty glowy lub sennosc, nie powinni prowadzic pojazdów mechanicznych i obslugiwac maszyn w ruchu.