「benötigen」のドイツ語-ポーランド語辞書

DE

「benötigen」ポーランド語 翻訳

DE benötigen
volume_up
[benötigend|benötigt] {動詞}

benötigen (同様に: erfordern, bedürfen)
volume_up
wymagać [wymagam|wymagałbym] {abbr. imperfective verb}
Kinder mit einem geringeren Gewicht können eine geringere Dosis benötigen.
Dzieci o mniejszej masie ciała mogą wymagać zastosowania mniejszej dawki.
Für bestimmte Transaktionen benötigen die Verkäufer unter Umständen Ihre Telefonnummer.
W przypadku niektórych transakcji sprzedawcy mogą wymagać podania numeru telefonu kupującego.
Für die Onlineaktivierung benötigen Sie eine Internetverbindung.
Do aktywacji w trybie online wymagane jest połączenie internetowe.
benötigen (同様に: brauchen, erfordern, bedürfen)
volume_up
potrzebować [potrzebuję|potrzebowałbym] {abbr. imperfective verb}
Dazu benötigen sie folgende Dokumente:
W tym celu będą potrzebować:
Selbständig erwerbstätige Personen benötigen in der EU keine Arbeitserlaubnis.
W UE osoby zatrudnione na własny rachunek nie potrzebują pozwolenia na pracę.
Selbständig erwerbstätige Personen benötigen in der EU keine Arbeitserlaubnis.
W Unii Europejskiej osoby zatrudnione na własny rachunek nie potrzebują pozwolenia na pracę.

"benötigen"の類義語(ドイツ語):

benötigen

ポーランド語での"benötigen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

GermanApotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen.
Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.
GermanSelbständig erwerbstätige Personen benötigen in der EU keine Arbeitserlaubnis.
W UE osoby zatrudnione na własny rachunek nie potrzebują pozwolenia na pracę.
GermanFür dieses Verfahren benötigen Sie den Windows Vista-Installationsdatenträger.
Do wykonania tej procedury będzie potrzebny dysk instalacyjny systemu Windows Vista.
GermanZum Herunterladen von Installationsupdates benötigen Sie eine Internetverbindung.
Do uzyskania aktualizacji instalacji niezbędne jest połączenie internetowe.
GermanDaher sollten Sie vor dem Konvertieren alle Daten sichern, die Sie noch benötigen.
Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej danych przed rozpoczęciem tej procedury.
GermanSie benötigen außerdem einen Abfallbehälter für gebrauchte Spritzen und Nadeln.
Dodatkowo potrzebny będzie pojemnik na odpady na zużyte strzykawki i igły.
GermanAußerdem benötigen Sie einen Abfallbehälter für gebrauchte Spritzen und Nadeln.
Dodatkowo potrzebny będzie pojemnik na odpady na zużyte strzykawki i igły.
GermanNeben ihrem eigenen gültigen Personalausweis oder Reisepass benötigen alle Kinder, die
Oprócz swojego paszportu lub dowodu tożsamości każde dziecko, które podróżuje:
GermanIhr Arzt wird entscheiden, wie viele dieser Behandlungszyklen Sie benötigen.
Lekarz zdecyduje o liczbie cykli leczenia odpowiedniej dla danego pacjenta.
GermanTotale Veränderung, die die Leben von denjenigen verändern kann, die Nahrung benötigen.
Całkowita przemiana która naprawdę zmienia każde życie, które potrzebuje żywności.
GermanDie meisten Drucker benötigen Treibersoftware, damit sie ordnungsgemäß funktionieren.
Większość drukarek do poprawnego działania wymaga oprogramowania sterownika.
GermanUm schließlich Töne von Ihrem Computer zu hören, benötigen Sie Lautsprecher.
I na koniec — żeby móc słyszeć dźwięki z komputera, potrzebujesz głośników.
GermanIn diesem Fall benötigen Sie lediglich eine Europäische Krankenversicherungskarte.
W takim przypadku będzie Ci tylko potrzebna europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego.
GermanDas Programm bleibt so lange auf der Taskleiste minimiert, bis Sie es wieder benötigen.
Program pozostanie zminimalizowany na pasku zadań dopóki nie będzie znów potrzebny.
GermanSelbst dann, wenn Sie nicht normal essen sollten, benötigen Sie trotzdem Insulin.
Chorzy na cukrzycę potrzebują insuliny nawet wtedy, gdy nie spożywają normalnych posiłków.
GermanWir benötigen mehr Theorie, und sie kann sehr wohl von oben nach unten kommen.
Musimy mieć więcej teorii i może ona jak najbardziej wynikać z analizy.
GermanSie benötigen Folgendes: Ein EasyTransfer-Kabel und einen USB-Anschluss auf jedem Computer.
Co będzie potrzebne: Kabel do łatwego transferu i port USB na każdym komputerze.
GermanZum Umbenennen eines Druckers benötigen Sie die Berechtigung zum Verwalten des Druckers.
Do zmiany nazwy drukarki potrzebne jest uprawnienie do zarządzania drukarką.
GermanZiehen Sie so viel Luft in die Spritze auf wie die Dosis an Actrapid, die Sie benötigen.
Nabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce leku Actrapid.
GermanUm sich vor Ort medizinisch behandeln zu lassen, benötigen Sie zwei Dokumente:
Aby uzyskać opiekę medyczną za granicą, potrzebne Ci będą 2 dokumenty: