「giver sig」のデンマーク語-英語辞書

DA

「giver sig」英語 翻訳

EN

DA giver sig
volume_up
{動詞}

giver sig (同様に: ekse, gøre skæv, slå sig)

"giver sig"に類似した翻訳-英語

give 動詞
sig 所有名詞

英語での"giver sig"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DanishNu vil vi først afvente og se, hvordan disse erfaringer giver sig udslag.
At this point we want to wait and see what the effects are of these experiences.
DanishDet er på høje tid, at man gør sig det klart og giver sig selv viljen til at nå dertil.
It is high time for us to realize this, and to summon up the will to achieve it.
DanishEthvert sprog, et menneske tilegner sig, giver ham adgang til et større kulturrum.
Every language a person learns gives him or her access to a larger cultural dimension.
DanishVi kan dog ikke tilslutte os den ros, Europa-Parlamentet giver sig selv.
Yet we certainly do not go along with the way Parliament is congratulating itself.
DanishDet er først og fremmest på tide, at alle myndigheder giver sig i kast med hele problemet.
The time has above all come for a global approach by all the authorized institutes.
DanishKan blandt Hedningeguderne nogen sende Regn giver Himlen Nedbør af sig selv?
Are there any among the vanities of the Gentiles that can cause rain?
DanishMen man er ikke retfærdig, hvis man giver sig af med at fremsætte vilde anklager.
But in all fairness, we must not launch off into wild accusations.
DanishLad os hellere sige, at man giver sig i kast med et selvdestruktivt foretagende.
We could say instead that we are embarking on an adventure which will lead to self-destruction.
DanishMen vold mod kvinder giver sig ikke kun udtryk i fysisk mishandling.
However, violence against women does not manifest itself only through physical abuse.
DanishEuropa har en sjæl, og den giver sig udtryk i sin universelle tænkemåde.
Well, Europe has a soul, and it is expressed in its universal thinking.
DanishDialogen er selvsagt kun en acceptabel løsning, hvis den giver sig udslag i fremskridt i Kina.
Dialogue is clearly an acceptable option only if it leads to progress on the ground.
DanishDette center giver sig i øjeblikket af med at propagandere for ØMU i Sverige.
At present this centre is devoting its energies to political propaganda in favour of EMU in Sweden.
DanishDet er det, at dette udkast til retsakt i virkeligheden slet ikke er, hvad det giver sig ud for.
The problem is that this draft Convention is actually nothing of the sort.
DanishDen, der kræver noget til sig selv, giver også andre blod på tanden.
Those who demand things for themselves also achieve things for others.
DanishDenne handlingsplan giver sig udslag i en række konkrete initiativer, som De allerede kender.
This action plan comprises a series of concrete initiatives of which you are already aware.
DanishDenne mangel på job giver sig også udslag i mangel på praktikpladser og arbejdserfaringsjob.
This job shortage also translates into a shortage of work placement and work experience places.
DanishHer har vi en overskudsproduktion, som vokser løbende og også giver sig udslag økonomisk.
Here, there is a production surplus whose constant increase is reflected in the financial results.
DanishLad os sørge for, at den frygtelige begivenhed den 11. september giver sig udslag i et varigt håb.
We must ensure that lasting hope comes out of the evil of 11 September.
DanishHvordan kan det være, at økonomien i Den Europæiske Union ikke giver sig til at vokse støt og stabilt?
Why is the economy in the European Union not enjoying more robust growth?
DanishOprindelsesmærkning i sig selv giver ikke forbrugeren klar information om dyrevelfærd eller produktionsmetoder.
I can assure you that the Commission will make public all the relevant elements.