「zapomenutelný」のチェコ語-英語辞書

CS

「zapomenutelný」英語 翻訳

CS

zapomenutelný {形容詞男性}

volume_up
zapomenutelný (同様に: tuctový)