「v uvážení」のチェコ語-英語辞書

CS

「v uvážení」英語 翻訳

volume_up
v uvážení {副}

CS v uvážení
volume_up
{副詞}

v uvážení

"v uvážení"に類似した翻訳-英語

v 前置詞
uvážení 名詞

英語での"v uvážení"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechMinisterstva financí tak budou přidělovat prostředky dle svého uvážení v souladu se zájmy svých zemí v rámci široké oblasti infrastruktury.
Thus, finance ministries will allocate the funds as they see fit according to the interests of their countries, within the wide sphere of infrastructures.
CzechZa třetí, Parlament požádal Komisi, aby v rámci řízení o porušení předpisů náležitě využívala svého práva postupovat podle vlastního uvážení v souladu s článkem 226.
Thirdly, Parliament has requested the Commission make proper use of its discretionary powers under Article 226 relating to infringement procedures.