「v úzké spolupráci」のチェコ語-英語辞書

CS

「v úzké spolupráci」英語 翻訳

CS v úzké spolupráci
volume_up
{副詞}

v úzké spolupráci

"v úzké spolupráci"に類似した翻訳-英語

v 前置詞
úzký 形容詞

英語での"v úzké spolupráci"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechBude ho řešit v úzké spolupráci a prostřednictvím dialogu s Evropským parlamentem.
That will be done in close cooperation and in dialogue with the European Parliament.
CzechJedná se o dobré výsledky, protože se k nim dospělo v úzké spolupráci s NATO.
These are also good results because they were obtained in close coordination with NATO.
CzechEU bude jednat a postupovat v úzké spolupráci se všemi členskými státy EU.
The EU will act and proceed in close coordination with all EU Member States.
CzechV úzké spolupráci se stínovými zpravodaji vypracoval solidní zprávu.
He has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
CzechUděláme to v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými subjekty z veřejného i soukromého sektoru.
We will do so in close collaboration with all relevant public and private stakeholders.
CzechPlánování se od počátku uskutečňovalo v úzké spolupráci s OSN.
Planning was executed from the outset in close cooperation with the United Nations.
CzechBudeme tak činit v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými subjekty z veřejného i soukromého sektoru.
We will do so in close collaboration with all public and private stakeholders.
CzechTuto klíčovou otázku zkoumáme v úzké spolupráci s odborníky z WHO.
We have examined this crucial question in close collaboration with experts from the WHO.
CzechV úzké spolupráci s Andrisem Piebalgsem se snažíme, aby k tomuto přechodu došlo co nejdříve.
We are working very closely with Andris Piebalgs to facilitate this transition whenever possible.
CzechZ provozního hlediska byla v úzké spolupráci s EASA vyvinuta koncepce.
From an operational perspective, an approach has been developed in close cooperation with the EASA.
CzechBudeme samozřejmě pokračovat v úzké spolupráci s touto sněmovnou.
We will certainly continue to work very closely with this House.
CzechO to budu v úzké spolupráci s Parlamentem nadále usilovat.
I will continue to do so in close dialogue with Parliament.
CzechV úzké spolupráci se sekretariátem Rady jsme navrhli prošetřit tyto otázky mnohem podrobněji.
We have proposed, in close collaboration with the Council Secretariat, to investigate these issues more closely.
CzechNavrhuji, abychom je vzali, jeden po druhém, a v úzké spolupráci směřovali k jejich vyřešení.
Now what I propose to you is to take them, one by one, and solve them, one by one, in full cooperation with you.
CzechV Radě existuje pracovní skupina, která vede debaty v úzké spolupráci s Evropskou komisí.
There is a working group in the Council which is conducting the debates in close partnership with the European Commission.
CzechÚtvary Komise vývoj sledují pečlivě a v úzké spolupráci s příslušnými německými orgány.
The Commission services have been monitoring developments closely and in full cooperation with the competent German authorities.
CzechV úzké spolupráci s prezidentovou administrativou a Radou Evropy byly připraveny konkrétní kroky.
Concrete activities have been prepared in close cooperation with the President's administration and the Council of Europe.
CzechProto vřele souhlasím s tím, že Ukrajina a Evropská unie by měly pokračovat v úzké spolupráci v této oblasti.
I therefore agree strongly that Ukraine and the European Union should continue to cooperate closely in this field.
CzechMám za to, že členské státy by měly své návrhy podávat v úzké spolupráci s místními a regionálními orgány.
I believe that Member States should submit their proposals in close collaboration with local and regional authorities.
CzechProbíhají nepřímá jednání zprostředkovaná v úzké spolupráci Evropské unie a Spojených států, jak dnes říkáme.
Indirect talks facilitated by the European Union and the United Sates in close cooperation are under way as we speak today.