「uspěl」のチェコ語-英語辞書

CS

「uspěl」英語 翻訳

CS uspěl
volume_up
{動詞}

uspěl
volume_up
succeeded {過参}
Ale záměry pana Jørgensena byly dobré a v mnoha oblastech uspěl.
Mr Jørgensen, however, has had good intentions and he has succeeded in many areas.
Chápu, že máte zájem na postupu zvednuté ruky, takže jste uspěl!
I understand that you have an interest in promoting 'catch-the-eye', so you have succeeded!
Myslím, že uspěl, když upozornil na význam bioplynu jako udržitelné energie budoucnosti.
I think he has succeeded in pointing out the significance of biogas for a sustainable energy future mix.

英語での"uspěl"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechZjistili jsme, že počítač v 75 procentech případů uspěl a odhadl symbol správně.
What we found was that the computer was successful in 75 percent of the cases in predicting the correct symbol.
CzechPane Barroso, přeji vám, abyste uspěl s plánem na spravedlivější zdanění, které by nám mělo pomoci dostat se z krize.
Mr Barroso, I wish you luck with your plan for fairer taxation as a way out of the crisis.
CzechPane předsedající, touto otázkou vysokých cen elektřiny v Irsku se zabýval náš kolega, bývalý poslanec této sněmovny, pan Simon Conveney, a doufáme, že uspěl.
Mr President, that issue of high electricity prices in Ireland has been tackled by a colleague of ours, formerly of this Chamber, Simon Coveney, and we hope that he is successful in it.