「uspěchaně」のチェコ語-英語辞書

CS

「uspěchaně」英語 翻訳

CS uspěchaně
volume_up
{副詞}

uspěchaně (同様に: spěšně)

英語での"uspěchaně"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechMyslím si, že prosincová Evropská rada jednala poměrně uspěchaně.
I think that the December European Council acted rather hastily.
CzechNení v zájmu spotřebitelů uspěchaně zavést systém kolektivního domáhání se práv, který by byl nákladný a neúčinný.
It is not in consumers' interests to hastily introduce a system of collective redress which would be both costly and ineffective.
CzechSouhlasím s tím, že se tím prošlo uspěchaně, a myslím, že všichni souhlasíme s tím, že vyhodnocení dopadu na vědeckém základě nebylo dostatečné.
I agree it has been rushed through and I think we all agree that there has been an insufficient impact assessment on a scientific basis.
CzechRovněž bychom rádi varovali před tím, aby byly do NATO nebo Evropské unie uspěchaně přijímány země, které zatím nemohou poskytnout nezbytné garance.
I would also warn against the hurried entry into NATO or the European Union of countries which cannot yet offer the necessary guarantees.