「sloučit se」のチェコ語-英語辞書

CS

「sloučit se」英語 翻訳

volume_up
sloučit se {反動}

CS sloučit se
volume_up
{反射動詞}

sloučit se (同様に: fúzovat, sloučit, směšovat, splynout)

"sloučit se"に類似した翻訳-英語

sloučit 動詞
se 前置詞
English
se 所有名詞
sát 動詞
English

英語での"sloučit se"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechA prasečí nemoci, prasečí virus a lidský virus, oboji se může rozšířit, a protože mají podobné rozmnožovací schopnosti, mohou se sloučit a vytvořit tak nový virus.
And a pig disease, a pig virus, and a human virus can both proliferate, and because of their kind of reproduction, they can combine and produce a new virus.
CzechTo EU umožní rozvinout svou roli světového vedoucího představitele a ukázat, že je možné sloučit hospodářskou dynamiku se sociálními aspekty a aspekty životního prostředí.
This will allow the EU to develop a role as a world leader, showing that it is possible to combine economic dynamism with social and environmental concerns.
CzechZajistí rovněž, aby ženy, které se rozhodnou mít děti, nebyly po finanční stránce trestány za svoji volbu stát se matkami a pokusit se mateřství sloučit se svojí kariérou.
They also ensure that women who decide to have children are not punished financially for their choice to be mothers by trying to combine it with their careers.