「sloučený」のチェコ語-英語辞書

CS

「sloučený」英語 翻訳

CS sloučený
volume_up
{形容詞男性}

sloučený (同様に: zpevněný)
Poté, co vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, první a třetí z tzv. tří pilířů obsahujících různé politické oblasti budou sloučeny do jednoho.
After the Lisbon Treaty comes into force, the first and third of the so-called three pillars of different policy areas will be consolidated into one.
sloučený (同様に: spojený)
Tyto systémy by neměly být jednotné, ani by neměly být sloučeny do jednoho.
These systems should not be made uniform or merged into one.
V určitém bodě v budoucnosti by tyto politiky měly být sloučeny.
At one point in the future, these policies should be merged.
Tématu jsme se dotkli, výše zmíněné jsou však již sloučeny.
We raised the issue, but these are now merged.
sloučený (同様に: syntetizovaný, vyrobený syntézou)
sloučený (同様に: spojený)
sloučený

英語での"sloučený"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechK tomuto tématu se vrátím za okamžik, protože mám za to, že rozpravy jsou sloučeny.
I will come back to this in a moment, as I understand that the debates have been combined.
CzechMohou je poškodit, například když sloučený podnik je následně zrušen.
They may be adversely affected, for example, if the merger is subsequently cancelled.
CzechInformace obsažené v těchto zprávách jsou sloučeny s výsledky kontrol na místě prováděných v členských státech veterinárními znalci.
The information contained in these reports is combined with the results of on-the-spot checks performed by veterinary experts in the Member States.
CzechZ tohoto důvodu nesouhlasím, aby byly při výpočtu poměru kvóty, které se daný stát zřekl, k původní kvótě, sloučeny kvóty pro řepu a izoglukózu.
For this reason I oppose taking beet and isoglucose quotas together when calculating the ratio of the quota renounced to the initial quota.