「projektování」のチェコ語-英語辞書

CS

「projektování」英語 翻訳

CS projektování
volume_up
{中性名詞}

projektování (同様に: navrhování)
volume_up
designing {名詞}
projektování (同様に: navrhování, plánování)
projektování (同様に: kreslení)
volume_up
drafting {名詞}

英語での"projektování"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechVyhýbáte se projektování rozvoje.
You stay away from design for development.
CzechDo roku 2050 přesměrovat finanční prostředky určené na projektování a budování nových reaktorů do ekonomiky založené plně na obnovitelných zdrojích energie.
Divert the resources earmarked to design and build new reactors to an economy based 100% on renewable energy sources by 2050.
CzechTo znamená, že bez ohledu na to, jak kvalitní jsou normy projektování jaderných zařízení a následného provozu, nikdy nesmí ustat hledání možností na zlepšení".
That means that, no matter how high the standards of nuclear design and subsequent operation are, the quest for improvement should never stop'.
CzechKlíčovou roli v soutěžním zadání a při rozhodování poroty hrály funkčnost a udržitelnost, které byly důležité rovněž při projektování nového sídla.
Functionality and sustainability were key elements of the competition brief and in the jury’s decision-making process, and continue to play an important role in the planning of the new premises.