「objasňující」のチェコ語-英語辞書

CS

「objasňující」英語 翻訳

CS objasňující
volume_up
{形容詞}

objasňující
Výklad objasňující základní právní předpisy je přijatelný, ale nikoli jeho rozsah.
An interpretation clarifying primary legislation is acceptable, but not its extension.
Konference také schválila prohlášení objasňující vymezení kompetencí mezi Unií a členskými státy, jak je stanoveno ve Smlouvách.
The Conference also approved a declaration clarifying the delimitation of competences between the Union and the Member States as provided for in the Treaties.
objasňující (同様に: osvětlovací)

英語での"objasňující"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechMá v sobě opravdovou krásu a opravdovou objasňující sílu.
And it has real beauty and real explanatory power.
CzechHypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
The hypotheses were tested with data covering…
CzechDalší informace vám poskytne dokument objasňující vztah mezi aktivací a ověřením pravosti a také nejčastější dotazy ohledně aktivace systému Windows 7.
For more information, learn about the relationship between activation and validation and see Activating Windows 7: frequently asked questions.
CzechJsem velmi ráda, že Parlament k této zprávě předložil určité objasňující a zjednodušující návrhy, které tento návrh, jenž jsem předložila, vylepšily.
I am very glad that Parliament made some proposals on the report, which are clarifications and simplifications, so they improved the proposal which I had put on the table.