「jízda」のチェコ語-英語辞書

CS

「jízda」英語 翻訳

CS jízda
volume_up
{女性名詞}

1. 通常

jízda (同様に: projížďka, vyjížďka)
volume_up
ride {名詞}
Je to riskantní a bude to opravdová jízda -- lepší než Disney.
It's risky and it's going to be one hell of a ride -- better than Disney.
It was such a smooth ride.
It was a jumpy ride.
jízda (同様に: disk, kampaň, náhon, nápor)
volume_up
drive {名詞}
"Ekologická jízda" znamená snížení spotřeby paliva.
'Green driving' means reducing fuel consumption.
První odpovědí bylo vždy "příliš rychlá a nebezpečná jízda a řízení v opilosti".
The first answers were always 'too fast and dangerous speeds and drink-driving'.
Stejná je jízda sportovního auta nějakým náročným prostředím: cítíte, že máte plnou kontrolu nad svým okolím.
Or, just driving a high-performance sports car over a demanding curb -- again, feeling that you are in complete control of the environment.
jízda (同様に: běh, cesta, chod, fofr)
volume_up
run {名詞}
Vážení kolegové, dokud bezpečnější a ekologičtější auta a také jízda v nich nebude levnější, podíl autodopravy na emisích se podstatně nesníží.
Ladies and gentlemen, until vehicles with a lower environmental impact and running costs become more affordable, road transport's share of emissions will not show any considerable decrease.
jízda (同様に: cesta)
volume_up
journey {名詞}
Chceme podporu železnic, ale jízda klidným údolím Rýna musí být zcela ekologická.
We want to promote the railways, but then their journey through the serene Rhine valley must also be effected in an environmentally sound manner.
Jízdy bez nákladu jsou nyní již omezovány a životní prostředí je chráněno.
Unladen journeys are already being reduced and the environment protected.

2. "v autoškole"

jízda

英語での"jízda"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechPrvní odpovědí bylo vždy "příliš rychlá a nebezpečná jízda a řízení v opilosti".
The first answers were always 'too fast and dangerous speeds and drink-driving'.
CzechNaším přístupem je tudíž učit se matematiku tak, jako se učí cokoliv jiného, jako se učí jízda na kole.
Fall off that bicycle. ~~~ Do it as long as necessary until you have mastery.
Czech"Ekologická jízda" znamená snížení spotřeby paliva.
'Green driving' means reducing fuel consumption.
CzechA tady máme nějaké ovládání: jízda dopředu.
And here's a little behavior: car forward.
CzechPane předsedající, Albert Einstein řekl, že život je jako jízda na kole: abyste udrželi rovnováhu, musíte být stále v pohybu.
Mr President, Albert Einstein said that life is like riding a bicycle: to keep your balance, you must keep moving.
CzechAť už jsme jakékoliv profese, musíme pracovat společně: ve skutečném světě neexistuje vybírání třešniček, či jízda zdarma.
In whatever walk of life, we must work together: there is no cherry-picking, there is no free riding in the real world.
CzechUnie potřebuje novou kulturu městské mobility, ve které by měla být veřejná doprava a jízda na kolech o mnoho důležitější.
The Union needs a new urban mobility culture, in which public transportation and bike riding should become more important.
CzechStejná je jízda sportovního auta nějakým náročným prostředím: cítíte, že máte plnou kontrolu nad svým okolím.
Or, just driving a high-performance sports car over a demanding curb -- again, feeling that you are in complete control of the environment.
CzechVážení kolegové, dokud bezpečnější a ekologičtější auta a také jízda v nich nebude levnější, podíl autodopravy na emisích se podstatně nesníží.
Ladies and gentlemen, until vehicles with a lower environmental impact and running costs become more affordable, road transport's share of emissions will not show any considerable decrease.
CzechAvšak je nutné vzít na vědomí, že bez valivého odporu, který se projevuje deformací pneumatik a jejich elastických vlastností, by byla bezpečná a pohodlná jízda nemožná.
However, it is necessary to realise that, without rolling resistance, which occurs through the deformation of tyres and their elastic properties, safe and comfortable driving would be impossible.