「เกี้ยวพาราสี」のタイ語-英語辞書

TH

「เกี้ยวพาราสี」英語 翻訳

TH เกี้ยวพาราสี {動詞}