「เกี้ยวนวม」のタイ語-英語辞書

TH

「เกี้ยวนวม」英語 翻訳

เกี้ยวนวม [kio nuam] {名詞}

TH เกี้ยวนวม [kio nuam] {名詞}