「เกี่ยวเบ็ด」のタイ語-英語辞書

TH

「เกี่ยวเบ็ด」英語 翻訳

TH เกี่ยวเบ็ด [kiobet] {動詞}

เกี่ยวเบ็ด
เกี่ยวเบ็ด (同様に: จำคุก, เกี่ยวขอ)